บัตรเครดิตอิออน

เงินเดือน

15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ระหว่าง 16-19% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-75 ปีบัตรเครดิตอิออน

แนะนำบัตรเครดิตอิออน ดิจิตอลยัวร์แคช สมัครออนไลน์ได้ 2023

บัตรเครดิตอิออน( AEON )เป็นบัตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะสามารถทำได้ตั้งแต่ผู้ที่มีฐานเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 8,000 บาท และยังได้รับฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ที่สำคัญคือสามารถกดเงินได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารได้หลายสาขา อีกทั้งยังสามารถจะสมัครออนไลน์ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน และบัตรเครดิตอิออนก็ยังมีหลายรูปแบบ สามารถจะสมัครได้ตามเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ

แนะนำบัตรเครดิตอิออนที่ต้องมี และสินเชื่อยัวร์แคช คืออะไร 2023

บัตรเครดิตอิออน กับสินเชื่อยัวร์แคชคืออะไร

สินเชื่อยัวร์แคชอิออน เป็นสินเชื่อรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัตรเครดิตอิออน และบัตร AEON โดยสามารถจะใช้กดเงินสดจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร หรือยังสามารถจะจัดการสินเชื่อยัวร์แคชอิออนได้ผ่านทางแอพ AEON THAI MOBILE ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการผ่อนชำระสินค้าต่างๆ ยังเบิกถอนเงินสดมาใช้ได้ และปัจจุบันก็มีบริการรูปแบบใหม่กับ ดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ ที่ไม่จำเป็นจะต้องพกบัตรอีกต่อไป

บัตรเครดิตอิออน กับการเปิดใช้ยัวร์ แคชงานผ่าน AEON THAI MOBILE Application

 • เลือกเปิดใช้งานดิจิตอล ยัวร์แคชจากเมนูหลัก
 • ให้ทำการกรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ เพื่อจะได้ยืนยันตัวตนก่อนการเริ่มต้นการใช้งานแอพ
 • หน้าจอของแอพจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆในการให้บริการอิออนโมบายแอปพลิเคชันและบริการอิออนออนไลน์ ให้อ่านรายละเอียดและกดปุ่มยอมรับ เพื่อจะไปขั้นตอนต่อไป
 • หน้าจอจะแสดงหมายเลขบัตรสมาชิกลำดับแรก ก่อนจะทำการสมัครสินเชื่อยัวร์แคชได้ ให้ทำการกดปุ่มยอมรับและเปิดใช้งาน
 • ให้ทำการตั้งรหัสประจำตัว 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานอิออนออนไลน์บัตรเครดิตอิออน ยัวร์แคช และเพื่อเป็นรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานแอพ AEON THAI MOBILE

คุณสมบัติในการสมัครบัตรเครดิตอิออนกับสินเชื่อยัวร์แคช

 • ผู้สมัครบัตรเครดิตอิออนกับสินเชื่อยัวร์แคชจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
 • จะต้องมีรายได้หรือมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • จะต้องมีอายุการทำงานในหน่วยงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกทั้งที่บ้านที่ทำงานรวมถึงเบอร์มือถือด้วยเช่นกัน
 • จะต้องมีที่อยู่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการของบริษัท Aeon

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตอิออนออนไลน์กับสินเชื่อยัวร์แคช

 • ผู้ที่สมัครจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีที่เป็นพนักงานประจำ หรือข้าราชการ เจ้าของธุรกิจ จะต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านและหน้าที่มีชื่อของผู้สมัคร 
 • จะต้องใช้เอกสารการยืนยันรายได้ที่มีความน่าเชื่อถือ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง รวมไปถึงสามารถจะใช้ 50ทวิปีล่าสุด  
 • จะต้องใช้สำเนาการเดินบัญชีธนาคารหน้าแรกและเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องใช้สำเนาการจดทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทเพื่อสมัครบัตรเครดิตอิออนสินเชื่อยัวร์แคช

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินเดือน

ถึง 7,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ระหว่าง 18-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปี

เงินเดือน

ถึง 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 28% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-70 ปี

เงินเดือน

ถึง 10,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 7.5-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปี