บัตรเครดิตกสิกร

เงินเดือน

70,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-70 ปีบัตรเครดิตกสิกร

แนะนำบัตรเครดิตกสิกรที่สมัครออนไลน์ง่ายอนุมัติไว 2566, 2023

บัตรเครดิตกสิกร หรือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ที่เชื่อว่าใครๆต่างก็บอกกันต่อๆกันมาว่าสมัครง่ายมากๆ เอกสารก็ไม่ต้องใช้เยอะ โดยเฉพาะบุคคลที่มีเงินเดือนจ่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารมาแล้วมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะรู้ผลในการสมัครบัตรเครดิต kbank ได้เร็วสุดภายใน 30 นาที

แนะนำบัตรเครดิตกสิกรไทยน่าใช้ สมัครง่าย 2566, 2023

บัตรเครดิตกสิกร platinum visa และ mastercard บัตรใบแรกที่ควรจะต้องมี

เป็นบัตรที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบในการช้อปปิ้ง และชอบการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสามารถจะสมัครออนไลน์ได้ผ่านแอพ K PLUS

 • สามารถจะชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตกสิกร platinum visa ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองสินค้าด้วยวงเงินสูงถึง 3,000 บาท และ 6,000 บาทสำหรับบัตรกสิกรไทย Mastercard 
 • จะได้รับคะแนนเครดิต 2,500 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปในระยะเวลา 30 วันแรกหลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว
 • บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยยอดการใช้จ่ายสะสมโดยเลือกแบ่งจ่ายรายเดือน 6 หรือ 10 เดือน หรือเปลี่ยนวงเงินในบัตรโอนเข้าบัญชี โดยรวม 10,000 บาทขึ้นไป ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อเดือน
 • ในทุกๆการสมัครบัตรเครดิตกสิกร จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตกสิกรแรกเข้า และฟรีค่าธรรมเนียมรายปี กรณีที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกร ครบ 12 ครั้งภายใน 1 ปี

สิทธิประโยชน์ที่มีในบัตรเครดิตกสิกร

 • บัตรกสิกรไทยจะได้รับการอนุมัติวงเงินสูงไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตกสิกรไทย 16% ต่อปี
 • บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย สามารถจะเบิกถอนเงินสดได้ 100 % ของวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิต เริ่มต้นที่ 2,000 บาท โดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 3% ของยอดเงินที่ทำการเบิกถอนมา และจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อวันและไม่เกิน 10 ครั้งต่อวันเช่นกัน
 • สามารถจะชำระขั้นต่ำได้ที่ 10% ของยอดเงินคงค้างชำระ และจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อครั้ง
 • อนุมัติบัตรเครดิตกสิกรกี่วัน จากการพิจารณาในการอนุมัติบัตรเครดิตกสิกร จะใช้เวลาช้าสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในกรณีที่มีการยื่นเอกสารอย่างครบถ้วน แล้วตามเงื่อนไขในการสมัคร

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตกสิกร platinum visa และ mastercard

 • จะต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่เกิน 80 ปี
 • สำหรับคนไทยจะต้องมีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่  15,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตกสิกร

 • สำหรับบุคคลทั่วไปจะต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าชื่อผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิต kbank
 • ใช้สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือจะเป็นใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือ 50ทวิปีล่าสุด
 • สำเนาการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน กรณีที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องใช้
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติจะต้องใช้ สำเนา Passport และสำเนา Visa หรือจะเป็นสำเนา Work Permit ก็ได้แต่จะต้องยังไม่หมดอายุสำหรับการสมัครบัตรเครดิตกสิกร

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินเดือน

ถึง 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ระหว่าง 7-16% ต่อปี

อายุผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

เงินเดือน

ถึง 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ

อายุผู้กู้

20 ปีขึ้นไป