บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม

เงินเดือน

15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปีบัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ และการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม 2566

บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม เป็นเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ที่สมัครง่ายและมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งเครดิตเงินคืน การสะสมคะแนนเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงศรีแพลทินัม รวมไปถึงการสมัครแบบออนไลน์ที่จะเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และยังจะช่วยในเรื่องการรู้ผลการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีกี่วันรู้ผล

แนะนำการสมัครและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม 2566

สิทธิประโยชน์ต่างๆจากบัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม

 • จะมีโปรแกรมการผ่อนชำระค่าสินค้า และเป็นบริการแบบการแบ่งจ่ายรายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง อีกทั้งยังให้ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 เดือน
 • เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาทต่อใบเสร็จ โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุดได้ไม่เกิน 4,800 บาทต่อเดือน
 • กรุงศรีวีซ่าแพลทินัมมีบริการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และบริการต่างๆได้
 • บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัมจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุดถึง 50 วัน
 • บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัมกดเงินสดหรือใช้เบิกเงินสดได้สูงสุดถึง 100% ของวงเงินบัตรเครดิต
 • ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 16% ต่อปี
 • ให้มีการชำระขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 10% ของยอดเงินคงค้างชำระหรือแล้วแต่ว่ายอดใดจะมากกว่า
 • จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัมครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป จะได้รับคะแนนกรุงศรีพอยต์ 1 คะแนน

คุณสมบัติในการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม

 • ผู้สมัครกรุงศรีแพลทินัมจะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปีบริบูรณ์
 • กรณีที่เป็นพนักงานประจำจะต้องรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 231,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และจะต้องจดทะเบียนบริษัทมาแล้วมากกว่า 1 ปี พร้อมกับเปิดบัญชีมา 1 ปีแล้วเช่นกัน
 • จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และเบอร์ที่ทำงาน หรือที่บ้านที่สามารถจะติดต่อได้สะดวก

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม

เอกสารประกอบการสมัครกรุงศรีวีซ่าแพลทินัม เจ้าของกิจการ

 • ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใช้ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6เดือน กรณีที่ใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบันด้วย

เอกสารประกอบการสมัครกรุงศรีวีซ่าแพลทินัม พนักงานประจำ

 • ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • จะต้องเป็นสลิปเงินเดือนคาร์บอนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและรายการเดินบัญชีย้อนหลังที่มีเงินเดือนเข้า 6 เดือน

บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัมกดเงินสดได้ไหม

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าบัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัมสามารถจะเบิกถอนเงินสดได้ 100% ของวงเงินในบัตรกรุงศรีวีซ่าแพลทินัม และจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยทันทีนับตั้งแต่วันที่ทำการเบิกถอรออกมา ด้วยอัตราดอกเบี้ยรายวัน 16% ต่อปี และไม่สามารถจะเข้าร่วมเงื่อนไขในการปลอดการชำระดอกเบี้ย 50 วัน และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 3% นอกเหนือจากดอกเบี้ยบัตรเครดิต


แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินเดือน

ถึง 15,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 28% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

เงินเดือน

ถึง 8,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่กำหนด

อายุผู้กู้

18 ปีขึ้นไป