เมื่อพูดถึงสารประกอบ หลายคนคงนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่เคยเรียนมาสมัยประถมและม.ต้น โดยสารประกอบนั้นเกิดขึ้นจากธาตุตั้งแต่สองตัวขึ้นไปก่อพันธะเคมีเพื่อรวมตัวกันขึ้นมาเป็นโมเลกุล และโมเลกุลรวมกันเป็นสารประกอบ ยกตัวอย่างเช่นน้ำเป็นสารประกอบที่มีสูตรทางเคมีคือ H₂O กล่าวคือน้ำเกิดจากธาตุไฮโดรเจน (H) 2 จำนวนอะตอมรวม กับธาตุออกซิเจน (O) จำนวน 1 อะตอม โดยสารประกอบที่มีอยู่บนโลกเรานั้น ล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่นี่จะเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างโมเลกุลของสารประกอบขึ้นมาโดยอาศัยการรวมกันของแสงเลเซอร์

ในการทดลองครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์จะใช้ที่คีบชนิดพิเศษที่สามารถจับอะตอมได้ด้วยแสงเลเซอร์(optical tweezers) โดยมีที่คีบทั้งหมดสองอัน อันแรกจะใช้จับอะตอมของธาตุโซเดียม (Na) ส่วนอีกอันสำหรับอะตอมของซีเซียม(Cs) ซึ่งในการทดลองนี้อะตอมทั้งสองจะถูกลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับศูนย์องศาสัมบูรณ์มากที่สุดเพื่อลดพลังงานของมันลง (ศูนย์องศาสัมบูรณ์ -273.15°C จากนั้นนักวิทยาศาสตร์จะทำการขยับที่คีบสองอันนี้ให้เข้าใกล้กันมากๆจนแสงเลเซอร์จากที่คีบทั้งสองเกิดการซ้อนทับกันและดันให้อะตอมของธาตุสองชนิดนี้ขยับเข้าชนกันแล้วเกิดการก่อพันธะกันขึ้นมา โดยมีแสงเลเซอร์อีกลำช่วยในการเพิ่มพลังงานให้กับอะตอมจนมันสามารถก่อพันธะแล้วรวมกันขึ้นมาเป็นโมเลกุลของโซเดียมซีเซียม (NaCs) ขึ้นมาได้ในที่สุด

จากความสำเร็จในการสร้างโมเลกุลของสารประกอบของโซเดียมซีเซียมขึ้นมาโดยอาศัยการรวมกันของแสงเลเซอร์นั้น นอกจากจะสามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาการก่อพันธะของธาตุต่างๆ แล้วยังสามารถทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโมเลกุลของสารประกอบที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ รวมถึงใช้ในการสร้างโมเลกุลของสารประกอบขึ้นมาเพื่อศึกษาสมบัติเชิงลึกของมัน เช่นสมบัติทางควอนตัมได้อีกด้วย

ที่มา https://www.sciencenews.org/article/using-laser-tweezers-chemists-nudged-two-atoms-bond
เรียบเรียงโดย @MrVop