เมื่อเราได้ยินคำว่าทะเลทราย เราย่อมนึกถึงพื้นที่กว้างใหญ่อันแห้งแล้งและร้อนระอุ ที่ซึ่งไม่มีต้นไม้ใดสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ โดยในทุกๆ วันนี้ทะเลทรายได้ กัดกินพื้นที่โลกของเราและกำลังแผ่ขยายพื้นที่ออกไปอย่างช้าๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากเราสามารถเปลี่ยนพื้นทรายแห่งความตายเหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นที่เขียวชอุ่มได้ มันจะดีแค่ไหน

เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์จากจีนได้ประสบความสำเร็จในการตัดแต่งพันธุกรรมข้าว ซึ่งสามารถโตได้ในดินที่มีปริมาณของเกลือสูง และให้ผลผลิตที่มาก ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์จีนและนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่จะวางแผนการร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนสภาพของทะเลทรายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกข้าวได้ขึ้นมา โดยแผนในการเปลี่ยนสภาพของทะเลทรายคือการนำน้ำทะเลที่ถูกทำให้เจือจางลงมาใส่ในทะเลทรายในบริเวณที่มีการเตรียมการกั้นน้ำเอาไว้ จากนั้นจะใช้พันธุ์ข้าวที่นักวิทยาศาสตร์จากจีนทำการตัดแต่งพันธุกรรมให้สามารถทนต่อสภาพดินที่มีเกลือสูงได้ มาปลูกลงในบริเวณดังกล่าว โดยหวังว่าแผนการปรับสภาพทะเลทรายครั้งใหญ่นี้จะประสบความสำเร็จและให้ผลผลิตที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนที่อาศัยในเขตทะเลทรายได้

อย่างไรก็ตามแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้ เมื่อนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความต้องการที่จะนำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับทะเลทรายที่มีอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันออกกลางซึ่งถ้าหากข้าวสามารถโตได้จริงในทะเลทราย การมาของพืชเหล่านี้จะช่วยฟื้นคืนความชุ่มชื่นให้กับทะเลทราย และแปลงสภาพมันกลับมาเป็นสถานที่ที่มนุษย์สามารถอาศัยอยู่ได้อีกครั้ง

ที่มา iflscience.com
เครดิตภาพ nextbigfuture.com
เรียบเรียงโดย @MrVop