ดวงตานั้นเป็นสิ่งที่น่าประหลาด เพราะสิ่งมีชีวิตหลายชนิดบนโลกนี้ล้วนมีดวงตาแต่ภาพที่เราและสิ่งเหล่านั้นมองเห็นกลับไม่เหมือนกัน เช่นในขณะที่มนุษย์มองเห็นไฟเขียวและแดงบนท้องถนน แมวกลับมองไม่เห็นสีเหล่านั้น แต่เวลากลางคืนทีคนมองอะไรไม่เห็น แมวกลับสามารถไล่จับเหยื่อได้ ซึ่งสาเหตุหลักของความแตกต่างนี้มาจากการที่ดวงตาของมนุษย์และสัตว์สามารถรับรู้ความยาวคลื่นของแสงที่แตกต่างกันออกไป (มนุษย์จะมองเห็นแสงในช่วงความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตรเท่านั้น) โดยความสามารถในการรับรู้แสงที่ต่างกันนี้ของสิ่งมีชีวิต ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีการใหม่ๆในการผ่าตัดเซลล์มะเร็งและการศึกษาการอพยพของสัตว์ใต้ทะเลได้ จากการศึกษาโครงสร้างดวงตาของผีเสื้อและกั้ง ซึ่งสิ่งมีชิวิตสองชนิดนี้มีดวงตาที่ถือว่าเป็นสุดยอดของดวงตาสิ่งมีชีวิต เนื่องจากมันมีอวัยวะรับรู้แสงในดวงตามากถึง 16 ชนิด (มนุษย์มีแค่ 3) นอกจากนั้นยังสามารถแยกแยะแสงได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหมด

สาเหตุที่ทำให้ผีเสื้อและกั้งเป็นเจ้าแห่งดวงตา เนื่องจากมันมีโครงสร้างดวงตาในระดับนาโนเมตร (หนึ่งในพันล้านของเมตร) ซึ่งด้วยโครงสร้างที่มีขนาดเล็กมากดังกล่าว ทำให้สิ่งมีชีวิตสองชนิดนี้สามารถมองเห็นได้ในช่วงความยาวคลื่นที่กว้างกว่าของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อสามารถมองเห็นความยาวคลื่นมากกว่า 700 นาโนเมตรหรือในย่านอินฟาเรดได้ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบกล้องที่มีการลอกเลียนแบบโครงสร้างในระดับนาโนของดวงตาผีเสื้อขึ้นมาเพื่อใช้ในการผ่าตัดเซลล์มะเร็ง เพราะหนึ่งในความท้าทายของการผ่าตัดเซลล์มะเร็ง คือแพทย์จะต้องมั่นใจว่าสามารถนำชิ้นเนื้ออันตรายออกมาจากร่างกายได้หมด เพราะหากมีเหลือไว้แต่เพียงนิดเดียวโรคมะเร็งก็สามารถกลับมาได้อีก ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง จะช่วยให้แพทย์สามารถแยกแยะเซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายก่อมะเร็งออกจากเซลล์ปกติของร่างกายได้ง่ายและสามารถนำออกมาได้หมด โดยอาศัยการเรืองแสงของเซลล์มะเร็งที่อยู่ในช่วงอินฟาเรดซึ่งมนุษย์เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องชนิดพิเศษนี้ หรือการทำกล้องสำหรับใช้ใต้น้ำที่ลอกเลียนโครงสร้างดวงตาของกั้งที่สามารถแยกแยะแสงโพลาไรซ์ของดวงอาทิตย์ได้มากถึง 6แบบ (แสงโพลาไรซ์ เกิดจากการที่แสงตกกระทบบนผิวทะเลแล้วเกิดการสะท้อนออก ส่งผลให้แสงที่สะท้อนออกไปมีลักษณะที่ต่างจากเดิม) ทำให้มนุษย์สามารถมองเห็นสัตว์น้ำและวิวใต้ทะเลอันมืดมิดโดยอาศัยการโพลาไรซ์ของแสง เช่นเดียวกันกับที่สัตว์น้ำมองเห็น เพื่อใช้ศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใต้ทะเล มีการอพยพในแต่ละฤดูกาลอย่างไร และเพราะอะไรสัตว์เหล่านั้นถึงได้รู้ว่ามันต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหน

ที่มา http://www.iflscience.com/technology/butterfly-and-mantis-shrimp-eyes-inspire-cameras-that-can-identify-cancer-and-navigate-oceans-/all/
เรียบเรียงโดย @MrVop