การเป็นอัมพาตช่วงล่างเนื่องจากกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถขยับอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวอย่างขาได้อีกตลอดชีวิต เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังนั้นยากเกินกว่าที่แพทย์จะทำการรักษาให้ร่างกายกลับมาเป็นปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วในการรักษาที่มีในปัจจุบันจะเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้กระแสประสาทสามารถควบคุมขาได้ดังเดิม หรือที่เรียกว่าการรักษาแบบ epidural stimulation แต่ถ้าหากมีหยุดการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ร่างกายก็จะกลับไปเดินไม่ได้อีก อย่างไรก็ตามความหวังนั้นก็ยังไม่หมดไปเมื่อทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลบอสตันในประเทศอังกฤษประสบควาสำเร็จในการรักษาหนูที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังให้มันสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง

ไขสันหลังเปรียบเสมือนระบบประสาทส่วนกลางของร่างกาย (central nervous system) ซึ่งมีหน้าที่รับสัญญาณกระแสประสาทจากสมองและส่งต่อไปยังอวัยวะต่างๆ ทำให้เมื่อกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บจะส่งผลต่อการส่งกระแสประสาทจากสมองไปควบคุมอวัยวะบางส่วนที่สามารถทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นอัมพาตได้ ซึ่งทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาลบอสตันนำโดย ดร. Zhigang He ได้อาศัยการรักษาด้วยวิธีการใช้สารประกอบที่เรียกว่า CLP290 ที่สามารถช่วยฟื้นฟูการส่งกระแสประสาทของหนูที่กระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ โดย CLP290 จะเข้าไปกระตุ้นโปรตีน KCC2 ที่อยู่ในเนื้อเยื่อของเซลล์ที่ทำหน้าที่ขนส่งสารเคมีเข้าและออกจากเซลล์ประสาท จากการศึกษาพบว่าเมื่อกระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บเซลล์ประสาทจะผลิต KCC2 ออกมาในปริมาณที่น้อยผิดปกติทำให้ไม่สามารถรับกระแสประสาทจากสมองได้ แต่การเติมสาร CLP290 เข้าไปจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ประสาทผลิต KCC2 ออกมาในปริมาณมากจนสามารถทำให้ขาของหนูกลับมารับกระแสประสาทจากสมองและเดินได้อีกครั้ง

ความสำเร็จจากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มแนวทางใหม่ในการรักษาผู้ที่เป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง ซึ่งถ้าหากสามารถทำได้สำเร็จบนผู้ป่วยจริงเหมือนกับที่ทำได้ในหนู ก็จะสามารถช่วยชีวิตผู้คนจำนวนมากที่ทรมานจากการเป็นอัมพาตได้

ทีเรียกว่า epidural stimulation ซึ่งเป็นการผ่าตัดฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อนแล้วส่งเข้าไปกระตุ้นการส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะที่เป็นอัมพาตเพื่อให้ร่างกายสามารถสั่งการมันได้อีกครั้ง

ที่มา medicalxpress.com
เรียบเรียงโดย @MrVop