กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน  ได้ทำการเดินเครื่อง synlight หรือดวงอาทิตย์เทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ที่เมืองยือลืค ประเทศเยอรมนี โดยมีจุดประสงค์ในการทดสอบการผลิตไฮโดนเจนจากแสงอาทิตย์จริงในอนาคต

ไฮโดนเจนเป็นธาตุมีมากที่สุดในเอกภพที่สามารถใช้เป็นพลังงานได้ แต่ในโลกของเรานั้นไฮโดรเจนไม่ปรากฏตัวในรูปแบบธาตุเดี่ยวๆตามธรรมชาติ เราจะพบไฮโดรเจนในรูปของสารประกอบเท่านั้น เช่นในโมเลกุลของน้ำเป็นต้น หากเราต้องการไฮโดรเจนเราจะต้องแยกมันออกมาเอง

การแยกไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลน้ำด้วยแสงแดด เป็นแนวคิดการผลิตพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ โดยเบื้องต้นจะทดสอบผ่านเครื่องกำเนิดแสงอาทิตย์เทียมหรือ synlight นี้ก่อน

synlight เป็นแผงหลอดไฟขนาดสูง 14 เมตรและกว้าง 16 เมตร มันสามารถสร้างอุณหภูมิได้สูงถึง 3,000 องศาเซลเซียส โดยอาศัยการรวมแสงของหลอดไฟซีนอน 149 ดวง (หลอดไฟชนิดไม่มีไส้หลอด โดยอาศัยการทำปฏิกิริยาของกระแสไฟฟ้ากับก๊าซซีนอนที่บรรจุภายในหลอดทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นมา) เมื่อเราเปิด synlight ให้ส่องแสงไปยังจุดแคบๆจุดเดียวที่มีพื้นที่ 400 ตารางเซนติเมตร  แสงสว่างที่มีกำลังสูงถึง 350 กิโลวัตต์และมีความสว่างมากกว่าแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกถึง 10,000 เท่า โดยมีช่วงคลื่นแสงในย่านของแสงสว่างธรรมดาไปจนถึงย่าน  UV แบบเดียวกับแสงอาทิตย์จริงๆ เมื่อแสงนี้ส่องโดนน้ำจะทำให้เกิดการแตกตัวออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน

จากการทดสอบเดินเครื่อง synlight ครั้งแรกเมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมาเป็นเวลาสั้นๆราว 15-20 นาที ผลที่ได้คือพวกเขาสามารถสร้างไฮโดรเจนขึ้นมาจากน้ำได้ในปริมาณหนึ่งแต่ยังไม่มากพอ ในรอบต่อไป นักวิทยาศาสตร์จะทำการเดินเครื่องต่อเนื่องราว 1 ชม.ต่อวัน เพื่อดูปริมาณไฮโดรเจนที่ผลิตได้ว่าเพิ่มขึ้นในปริมาณเท่าใด ในช่วงการทดสอบที่ผ่านมา พบว่าเครื่อง  synlight กินพลังงานไฟฟ้าสูงมาก ซึ่งไม่คุ้มหากเอาไปใช้จริง แต่หลังการทดสอบทั้งหมดครบถ้วนเราก็น่าจะพบอัตราปริมาณความเข้มแสงทึ่ต้องใช้ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อนำไปสร้างระบบรวมแสงอาทิตย์จากธรรมชาติให้ได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นพลังงานฟรี ตอบโจทย์การลดมลภาวะในโลกนี้อึกด้วย

ที่มา http://www.iflscience.com/technology/scientists-in-germany-switched-on-the-worlds-largest-artificial-sun/

เรียบเรียงโดย @MrVop