อาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณที่อยู่ในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา เป็นอารยธรรมที่มีความรุ่งเรืองช่วงใน 500 ปีก่อนคริสตกาล และล่มสลายลงเมื่อประมาณ 1000 ปีก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นเวลานานหลายทศวรรษที่นักโบราณคดีต่างตามหาหลักฐานการล่มสลายของอาณาจักรโบราณแห่งนี้จนในที่สุดนักโบราณคดีก็ได้ค้นพบสาเหตุดังกล่าว

ผลจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าสาเหตุหลักของการล่มสลายของอาณาจักรมายาเกิดจากภัยแล้ง เนื่องมีการค้นพบร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในชั้นตะกอนที่อยู่ใต้ทะเลสาบ Chichancanab บนคาบสมุทร Yucatan ประเทศเม็กซิโกซึ่งใกล้กับที่ตั้งของอาณาจักร ที่บ่งบอกถึงอัตราการลดลงของปริมาณน้ำฝนในช่วงกว่า 100 ปีที่ผ่านมาถึง 41-52% โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 800 – 1,000 ที่ตรงกับช่วงเวลาในการล่มสลายของอาณาจักรมายา พบว่ามีการลดลงของระดับน้ำฝนมากถึง 70% โดยการลดลงของปริมาณน้ำฝนในช่วงเวลานั้นได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชาวมายาที่นิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ผู้คนขาดแคลนอาหารและล้มตาย จนทำให้ระบบต่างๆภายในอาณาจักรเกิดความปั่นป่วนและล่มสลายลงในที่สุด และถึงแม้จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีชาวมายาสามารถรอดชีวิตมาได้แต่อารยธรรมก็ได้เสื่อมสลายไปจนหมดสิ้นเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน

เหตุการณ์ดังกล่าวได้แสดงให้เราเห็นถึงพลังของธรรมชาติที่สามารถทำลายอารยธรรมที่มีความเจริญให้ล่มสลายได้ในระยะเวลาสั้นๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกครั้งในปัจจุบัน การอนุรักษ์และรักษาสมดุลของธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจอย่างมาก

ที่มา iflscience.com
เรียบเรียงโดย @MrVop