ในธรรมชาตินั้นประกอบไปด้วยแรงพื้นฐานทั้งหมด 4 แรงด้วยกัน ได้แก่ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน และแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม ซึ่งแรงทั้ง 4 นี้ได้เชื่อมโยงสิ่งต่างๆในจักรวาลเข้าหากัน โดยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากได้พยายามหาความสัมพันธ์ของแรงทั้ง 4 รวมถึงตามหาร่องรอยของแรงพื้นฐานที่ 5 ที่อาจมีอยู่

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากทำการทดลองเพื่อตามหาสสารมืด ด้วยเหตุผลที่ว่าจักรวาลของเรามีการขยายตัวออกอยู่ตลอดเวลาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแรงพื้นฐานทั้ง 4 จึงเกิดเป็นสมมติฐานขึ้นมาว่าแรงที่ทำให้จักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็วนั้นคือแรงพื้นฐานที่ 5 ที่ซ่อนอยู่ภายในสสารมืดของจักรวาล แต่ก็ยังไม่มีการทดลองใดๆที่สามารถระบุแรงที่ 5 ได้อย่างชัดเจน จนเมื่อปี 2015 ที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์จากฮังกาเรียนและมหาวิทยาลัยแคลิฟอเนียร์ได้พบร่องรอยบางอย่างเกี่ยวกับแรงที่ 5 ในขณะที่พวกเขาพยายามจะทำการทดลองเพื่อค้นหาสสารมืดของโปรตอน (dark proton) แต่สิ่งที่พวกเข้าพบกลับเป็นอนุภาคโบซอนที่เรียกว่า protophobic X boson ซี่งเป็นโบซอนชนิดเบาที่มีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนเพียง 34 เท่า โดยปกติแล้วพฤคิกรรมต่างๆของอนุภาคโบซอนจะสามารถอธิบายได้ด้วยแรงพื้นฐานทั้ง 4  แต่อนุภาคโบซอนที่ถูกค้นพบใหม่หรือ protophobic X boson นั้นไม่สามารถใช้แรงพื้นฐานทั้ง 4 ในการอธิบายได้ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์พบอันตรกิริยาบางอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนและอนุมานว่าเป็นแรงพื้นฐานที่ 5

แม้ว่าการทดลองดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ แต่ก็ยังไม่อาจยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบในครั้งนี้เป็นแรงพื้นฐานที่ 5 จริงหรือเป็นเพียงแค่อันตรกิริยาในระดับอะตอมที่เรายังไม่รู้จัก ซึ่งหากในอนาคตนักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันการมีอยู่ของแรงที่ 5 ได้จริง เราอาจเข้าใจจักรวาลมากขึ้นกว่าทุกวันนี้ก็เป็นได้

เครดิตภาพ futurism.com
เรียบเรียงโดย @MrVop