หลังจากที่การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงได้ทำการเปิดม่านสู่การศึกษาอวกาศครั้งใหม่ ในตอนนี้ข้อมูลใหม่จากเครื่องเร่งอนุภาค LHC กำลังจะเปลี่ยนแปลงโมเดลพื้นฐานของฟิสิกส์

นักฟิสิกส์จาก Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences ได้ทำการวิเคราะห์ผลที่ได้จากเครื่อง LHC ในช่วงปี 2011-2012 ที่ผ่านมา แล้วพบความผิดปกติบางอย่าง ที่ไม่สามารถทำนายได้ด้วยโมเดลมาตรฐาน ที่อธิบายถึงการที่อนุภาคและแรงพื้นฐานต่างมีอันตรกิริยาต่อกัน โดย ในโมเดลมาตรฐาน ได้กล่าวไว้ว่ามีอนุภาคสองชนิด คือควาก์และเลปตอน และมีแรงพื้นฐานอยู่ 4 ชนิดคือ แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน แรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วง
ควาร์กและเลปตอนจะก่อเกิดอนุภาคอื่นขึ้นมา และแรงพื้นฐานเหล่านั้นจะเป็นตัวเชื่อมอนุภาคเข้าหากัน แต่จากผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์กลับพบว่า โมเดลมาตรฐานดังที่กล่าวมานั้นไม่สามารถใช้อธิบายอนุภาคได้ทั้งหมด ยกตัวอย่างเฃ่น สสารมืดคืออะไร สสารและปฏิสสารเกิดได้อย่างไร คำถามเหล่านี้ยังคงไร้คำตอบ
ในกรณีนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่า การสลายตัวของอนุภาค บีมีซอน (B Meson) หนึ่งในอนุภาคที่อยู่ในโมเดลมาตรฐาน กลับไม่สามารถทำนายได้ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการค้นพบอนุภาคตัวใหม่ เหมือนกับตอนที่นักวิทยาศาสตร์พบอนุภาค ฮิกส์โบซอน (Higgs boson)หรือชื่อที่คนทั่วไปรู้จักกันว่า อนุภาคพระเจ้า (God Particle) ซึ่งอนุภาคชนิดนี้มีบทบาทพิเศษในแบบจำลองมาตรฐาน กล่าวคือเป็นอนุภาคที่อธิบายว่าทำไมอนุภาคมูลฐานชนิดอื่น เช่น ควาร์ก อิเล็กตรอน ถึงมีมวลในขณะที่โฟตอนไม่มีมวล

อย่างไรก็ตามการค้นพบในครั้งนี้ยังไม่ไปถึงระดับรางวัลโนเบล เนื่องจากการค้นพบอนุภาคใหม่ในทางฟิสิกส์อนุภาคจะต้องได้รับการยืนยันระดับ 5 sigma เสียก่อน ดังนั้นจึงเป็นงานใหญ่ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ต้องเค้นความสามารถออกมาเพือหาคำตอบให้ได้

อ้างอิง http://edition.cnn.com/2016/03/10/world/new-particle-lhc-cern-feat/index.html?sr=twcnni031016new-particle-lhc-cern-feat1016PMStoryGalPhoto&linkId=22144176
เรียบเรียงโดย @MrVop