อวัยวะเทียม เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์สามารถก้าวข้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆของการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่นเมื่อก่อนในการจะปลูกถ่ายอวัยวะนั้นจำเป็นต้องรอจากผู้บริจาค รวมถึงต้องมีการตรวจสอบความเข้ากันของเนื้อเยื่อที่มีขั้นตอนยุ่งยาก โดยเฉพาะการปลูกถ่ายปอดที่มีจำนวนของผู้รอการบริจาคมากถึง 1,500 คนต่อเดือนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Texas ได้ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายปอดเทียมลงในหมูได้เป็นครั้งแรกของโลก

ปอดเทียมทีสังเคราะห์ขึ้นมานั้น สร้างขึ้นจากตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ได้จากหมูและทำการเก็บรักษาเอาไว้ในอุปกรณ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเวลา 30 วัน เพื่อกระตุ้นให้ปอดสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับในการทดสอบ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการผ่าตัดปอดเทียมเข้าไปในตัวหมู โดยพบว่าหลังจากทำการผ่าตัดไปแล้วถึง 2 เดือน หมูสามารถหายใจได้อย่างปกติและไม่พบการต่อต้านใดๆจากระบบภูมิคุ้มกันของหมูต่อปอดที่ถูกผ่าตัดเข้าไป นอกจากนั้นแล้วยังพบแบคทีเรียที่พบได้ในปอดปกติของหมู มาปรากฏอยู่ในปอดเทียมด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่าปอดที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถเข้ากับร่างกายของหมูได้อย่างและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ต่างจากปอดที่มีตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามปอดเทียมที่สังเคราะห์ขึ้นนั้นยังคงไม่พร้อมสำหรับการใช้งานจริง เนื่องจากในการทดลองนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้เชื่อมต่อปอดเทียมกับเส้นเลือด pulmonary arteries ที่เป็นหลอดเลือดแดงซึ่งนำเลือดปราศออกซิเจนจากหัวใจเข้าสู่ปอดเพื่อให้ปอดแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือดดังกล่าวแล้วนำไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย

สำหรับในอนาคตนอกจากนักวิทยาศาสตร์จะพัฒนาปอดเทียมให้สามารถเชื่อมต่อกับหลอดเลือดแดงหลักได้แล้ว ยังต้องมีการพัฒนาปอดให้สามารถใช้กับมนุษย์ได้อีกด้วย ซึ่งหากทำได้สำเร็จงานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมาก

ที่มา sciencenews.org
เรียบเรียงโดย @MrVop