อย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันการรณรงค์เพื่อลดการใช้พลาสติกมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้เวลาในการย่อยสลายที่นานมาก ทั้งในกระบวนการกำจัดยังปลดปล่อยมลพิษออกสู่ธรรมชาติ จึงทำให้พลาสติกกลายเป็นหนึ่งในวัสดุที่เราพยายามจะนำกลับมาใช้ซ้ำให้ได้มากทีสุด เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดขยะไปในตัว แต่เรากลับพบว่าพลาสติกก็ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทุกชนิด อย่างเช่น PS,PET,PPซึ่งเป็นพลาสติกที่มีพันธะเคมีที่จับตัวกันอย่างหลวมๆ ทำให้เกิดการละลายได้และสามารถรีไซเคิลได้ แต่พลาสติกบางจำพวกอย่างถุงพลาสติกเป็นพลาสติกที่มีพันธะเคมีแข็งแรง ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำเป็นที่จะต้องสังเคราะห์พลาสติกชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ซ้ำได้ตลอดกาลโดยที่ไม่เสื่อมคุณภาพลง

เมื่อเรากล่าวถึงพลาสติก เราจะนึกถึงคำว่าโพลิเมอร์ (polymer) ซึ่งหมายถึงพันธะของโมเลกุลที่เรียกว่ามอโนเมอร์ (monomer) ที่เรียงตัวต่อกันยาวเป็นสายโซ่ โดยอาศัยสารเคมีและความร้อนเป็นตัวช่วยยึดมอนอเมอร์เหล่านั้นเข้าหากัน แต่ถ้าหากเราต้องการจะผลิตพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จำเป็นที่จะต้องลดการใช้สารเคมีลง ซึ่งในปี 2018 นี้เองที่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Colorado State ประสบความสำเร็จในการผลิตมอนอเมอร์ที่สามารถต่อตัวกันเป็นโพลิเมอร์ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีภายใต้อุณหภูมิปกติ ซึ่งพอลิเมอร์ที่ได้ออกมานั้นมีสมบัติเช่นเดียวกับพลาสติกทุกประการ และด้วยวิธีการก่อตัวเป็นโพลิเมอร์ดังกล่าว ทำให้พลาสติกชนิดใหม่นี้สามารถนำมารีไซเคิลได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อน เพียงแค่ใช้สารเคมีที่เป็นตัวเร่งปฎิกิริยามาช่วยในการสลายพันธะลง จากนั้นใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาอีกชนิดก่อพันธะของพลาสติกขึ้นมาใหม่ทำให้พลาสติกชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นมานี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่าย ไม่ก่อมลพิษ และสามารถรีไซเคิลซ้ำได้อย่างไม่รู้จบ

แม้มันจะฟังดูวิเศษที่เราจะมีพลาสติกดังกล่าวมาใช้งาน แต่ในตอนนี้พลาสติกชนิดใหม่นี้ยังคงเป็นแค่ต้นแบบในห้องปฏิบัติการ ที่ยังไม่สามารถนำมาทำได้จริงในระดับอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดในการสร้างพลาสติกชนิดนี้ก็ได้ช่วยเปิดแนวทางใหม่ๆในการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดขึ้นมา

ที่มา http://www.iflscience.com/technology/scientists-have-developed-an-infinitely-recyclable-plastic/all/
เรียบเรียงโดย @MrVop