โรคอัลไซเมอร์ถูกจัดว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ โดยจากสถิติที่ผ่านมามีผู้คนกว่า 50 ล้านคนทั่วโลกที่ทนทุกข์ทรมานกับโรคนี้ และยังมีแนวโน้มที่ผู้ป่วยโรคนี้จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่นอนได้ ซึ่งหนึ่งในสมมติฐานของโรคนี้คือเกิดจากการที่สมองไม่สามารถเข้าถึงหน่วยความจำภายในสมองได้ จนเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นความทรงจำของหนูที่เป็นอัลไซเมอร์ ทำให้มันสามารถกลับมาจำเรื่องราวต่างๆได้

ในการศึกษาหนทางรักษาโรคอัลไซเมอร์ นักวิจัยได้ใช้หนูทดลองสองกลุ่มที่ถูกดัดแปลงเซลล์สมองให้สามารถเปล่งแสงสีเหลืองได้เมื่อหนูมีการจดจำสิ่งต่างๆ และจะเรืองแสงสีแดงเมื่อหนูพยายามจะนึกเรื่องราวที่มันจดจำ โดยหนูหนึ่งในสองกลุ่มนี้จะถูกดัดแปลงสมองให้มีสภาวะคล้ายกับอาการอัลไซเมอร์และอีกกลุ่มเป็นหนูปกติ โดยในการทดลองนักวิจัยจะให้หนูสองกลุ่มนี้ดมกลิ่นของมะนาวจากนั้นจะเอากระแสไฟฟ้าช็อตพวกมัน จากนั้นในอีก 1 อาทิตย์ถัดมานักวิจัยได้เอากลิ่นมะนาวให้พวกมันดมอีก ผลที่ได้คือหนูกลุ่มที่เป็นปกติจะระแวงหลังจากที่มันได้กลิ่นมะนาวคาดว่ามันสามารถจดจำได้ว่าหากได้กลิ่นมะนาวก็จะโดนไฟดูด แต่ขณะเดียวกันหนูกลุ่มที่ถูกทำให้มีสภาวะคล้ายกับเป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถจดจำเรื่องดังกล่าวได้

จากการศึกษาสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสของหนูที่ใช้ในการทดลอง พบว่าในหนูปกติจะมีพื้นที่สมองส่วนที่เรืองแสงสีเหลืองและสีแดงซ้อนทับกัน แสดงว่าหนูสามารถจดจำและนึกเรื่องราวที่จดจำได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่เป็นอัลไซเมอร์พื้นที่สีแดงกับสีเหลืองอยู่คนละที่กันหมายความว่าสมองของหนูกลุ่มนี้มีการเข้าถึงหน่วยความจำที่อยู่ผิดที่นั่นเอง ดังนั้นนักวิจัยจึงได้ใช้แสงเลเซอร์กระตุ้นเซลล์สมองส่วนสีเหลืองของหนูที่เป็นอัลไซเมอร์เพื่อเป็นการทำให้หนูสามารถเข้าถึงหน่วยความจำที่ถูกต้องได้ โดยเทคนิคดังกล่าวเรียกว่า optogeneticซึ่งผลที่พวกเขาได้รับคือหนูที่เป็นอัลไซเมอร์แสดงอาการระแวงหลังจากที่มันได้กลิ่นมะนาวเช่นเดียวกับหนูปกติหลังจากสมองได้รับการกระตุ้นด้วยเลเซอร์ นั่นแสดงว่าในตอนนี้มันสามารถเข้าถึงหน่วยความจำที่ถูกต้องได้แล้ว

แม้ว่านักวิจัยจะประสบความสำเร็จในการรักษาหนู แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิค optogeneticยังคงไม่สามารถนำมาใช้กับมนุษย์ได้ แต่เราก็ได้พบร่องรอยสำคัญเกี่ยวกับโรคนี้ว่าแท้จริงแล้วความทรงจำของเราไม่ได้หายไปไหน แต่เราเพียงแค่ไม่สามารถเข้าถึงความทรงจำได้นั่นเอง ซึ่งการค้นพบนี้จะนำไปสู่หนทางใหม่ๆในการพัฒนาแนวทางรักษาโรคอัลไซเมอร์ต่อไป

ที่มา http://www.iflscience.com/health-and-medicine/laser-used-to-reactivate-forgotten-memories-in-mice-with-alzheimers/

เรียบเรียงโดย @MrVop