ในปัจจุบันหลอดเลือดเทียมถูกนำมาใช้งานอย่างหลากหลายในการรักษาผู้ป่วย เนื่องจากในการรักษาโรคบางอย่างจำเป็นต้องมีการนำหลอดเลือดเทียมเข้ามาใช้ทดแทนหลอดเลือดจริงของผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหาย แต่หลอดเลือดเทียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นยังคงมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากหลอดเลือดจริงๆของมนุษย์ เช่นความยืดหยุ่นที่น้อยกว่า พื้นผิวของหลอดเลือดที่อาจส่งผลให้เลือดเกิดการอุดตัน หรือแม้แต่ความหนาที่มากเกินไปจนทำให้อัตราการสูบฉีดเลือดของผู้ป่วยมีความผิดปกติ ส่งผลให้ในการใช้หลอดเลือดเทียมเหล่านี้ในการรักษาผู้ป่วยเปรียบเสมือนการเพิ่มความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคอื่นๆได้เช่นกัน

ทีมนักวิจัยจาก Brigham และ Women’s Hospital ได้พัฒนาวิธีการผลิตหลอดเลือดเทียมแบบใหม่ โดยใช้วัสดุชีวภาพสังเคราะห์ที่สามารถผลิตได้จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยการนำตัวอย่างเนื้อเยื่อของมนุษย์รวมเข้ากับ hydrogel ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติความชอบน้ำและมีความยืดหยุ่นสูงมาผลิตเป็นหมึกสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่เรียกว่า bio-ink ทำให้วิธีการผลิตแบบใหม่นี้นักวิจัยสามารถกำหนดจำนวนชั้นของเนื้อเยื่อและขนาดของหลอดเลือดได้ตามต้องการ เนื่องจากอัตราการไหลของเลือดในแต่ละบริเวณของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการลำเลียงแร่ธาตุและสารอาหารขึ้นกับจำนวนชั้นของเนื้อเยื่อในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแบบใหม่นี้มีความใกล้เคียงกับหลอดเลือดจริงในธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนั้นแล้วด้วยวิธีการผลิตแบบใหม่นี้ยังช่วยให้นักวิจัยยังสามารถผลิตท่อปัสสาวะหรือท่อลำเลียงอื่นๆในร่างกายได้อีกด้วย

สำหรับในขั้นตอนถัดไป คือการทดลองนำหลอดเลือดเทียมเหล่านี้ไปทดสอบการใช้งานจริงในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งหากประสบความสำเร็จ ในอนาคตการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องมีการใช้หลอดเลือดหรือท่อลำเลียงเทียมจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป

ที่มา sciencedaily.com
เครดิตภาพ news.cgtn.com
เรียบเรียงโดย @MrVop