เมื่อพูดถึงความสามารถในการยึดติดแล้ว ตุ๊กแกย่อมติดอันดับ 1 ใน 3 อย่างแน่นอน เพราะมันได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดนักปีนป่าย ด้วยคุณสมบัติเฉพาะบนเท้าของมันทำให้มันสามารถยึดติดได้บนทุกรูปแบบพื้นผิว และด้วยคุณสมบัติพิเศษอันนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากพยายามที่จะลอกเลียนลักษณะโครงสร้างเท้าของตุ๊กแกขึ้นมา โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและ JPL ได้ทำการสังเคราะห์วัสดุที่มีคุณสมบัติยึดติดแบบเดียวกับเท้าของตุ๊กแกขึ้นมา เพื่อใช้เป็นนิ้วมือของหุ่นยนต์ ทำให้มันสามารถหยิบจับสิ่งของได้มากขึ้นโดยอาศัยความสามารถในการยึดติดเข้ามาช่วย

โดยปกติแล้วมือของหุ่นยนต์จะมีขีดจำกัดในการหยิบจับสิ่งของ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของขนาด รูปร่างและลักษณะของพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการหยิบ แต่การนำวัสดุที่มีคุณสมบัติการยึดติดแบบเดียวกับเท้าของตุ๊กแกเข้ามาช่วยนั้น ทำให้แขนกลของหุ่นยนต์สามารถเอาชนะขีดจำกัดเหล่านั้นได้ โดยวัสดุดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นโดยทำการลอกเลียนแบบรูปแบบของเท้าตุ๊กแก ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นขนซึ่งมีขนาดในระดับนาโนเมตร (หนึ่งในพันล้านของเมตร) ทำให้มันสามารถยึดติดสิ่งต่างๆได้โดยอาศัยแรงในระดับอะตอมอย่างแรงแวนเดอร์วาลล์

ซึ่งแรงแวนเดอร์วาลล์นี้เป็นแรงที่จะเกิดขึ้นในระดับอะตอมจนถึงระดับโมเลกุลเท่านั้น และเนื่องจากแรงนี้เกิดจากเส้นขนที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร ทำให้เมื่อเรามองมายังพื้นที่ผิวบนฝ่าเท้าของตุ๊กแกหรือมือของหุ่นยนต์ที่สังเคราะห์ขึ้นในระดับตารางเซนติเมตรนั้น เท่ากับว่ามันประกอบไปด้วยเส้นขนระดับนาโนนับล้านๆเส้น ส่งผลให้มีแรงกระทำมหาศาลที่คอยยึดติดกับวัตถุต่างๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตุ๊กแกจึงสามารถยึดติดบนวัตถุต่างๆได้ดีมากๆ และเช่นเดียวกับมือหุ่นยนต์ที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นในครั้งนี้

โดยเป้าหมายต่อไปในการศึกษาวัสดุที่มีความสามารถในการยึดติดที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นมา คือการนำมันไปทดสอบในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อนำไปใช้ในโครงการอวกาศต่อไป

ที่มา https://techxplore.com/news/2018-04-gecko-inspired-adhesives-soft-robotic-fingers.html
เรียบเรียงโดย @MrVop