นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์พบวิธีทำให้เนื้อไม้ใสคล้ายกระจก

ไม้ เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยมาช้านาน ลองจินตนาการดูว่าหากเนื้อไม้มีคุณสมบัติที่มองทะลุผ่านได้ ก็เท่ากับเรามีนวัตกรรมใหม่ๆในการสรรสร้างไม่เพียงแต่บ้านหรืออาคาร แต่อย่างอื่นอีกมากมาย

ดอกเตอร์ Liangbing Hu จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ กับทีมงาน ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีทำให้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างไม้ให้มีความโปร่งแสง ซึ่งอาจนำมาใช้งานได้มากมายหลายทางเนื่องจากไม้มีความแข็งแกร่งและแน่นอนแตกยากกว่ากระจกหากนำไปใช้แทนหน้าต่าง หรืออาจนำไปใช้แทนแผ่นพลาสติกใสในกรณีอื่น นอกจากนี้ไม้ยังเป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย

ขั้นตอนของการทำให้เนื้อไม้สามารถมองทะลุผ่านได้นั่นคือการใช้วิธีการทางเคมีในการขจัดลิกนิน (Lignin) ออกไป สารลิกนินนี้เองที่ทำให้เนื้อไม้ปรากฏเป็นสีน้ำตาล เมื่อไม่มีลิกนิน เนื้อไม้ก็ไร้สี ทำให้แสงส่องผ่านได้

ขั้นตอนต่อไปก็เสริมความแข็งแรงด้วยการเติมโพลีเมอร์ ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนนี้ไป ทางทีมวิจัยคาดว่าเนื้อไม้จะแข็งแรงพอจะนำไปใช้แทนกระจกหน้าต่างอาคาร หรือในวันหนึ่งข้างหน้าอาจไปไกลถึงการใช้เป็นกระจกรถยนต์

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในโลกที่มีการทำให้แสงส่องผ่านไม้ แต่เป็นครั้งแรกที่ทำให้ระดับความโปร่งแสงเกิดกับเนื้อไม้ที่หนาถึง 10 มิลิเมตร

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=TQR2pyCxiF0

ที่มา http://www.natureworldnews.com/articles/22960/20160526/scientists-create-transparent-wood-find-out-uses.htm
เรียบเรียงโดย @MrVop