ปัญหาโลกร้อน นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ล่าสุดนักวิจัยพบวิธีแก้ปัญาที่ต้นเหตุ คือการพยายามลดปริมาณคาบร์บอนที่ปล่อยเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศ

วัสดุในรูปแบบผลึกคริสตัลใหม่ล่าสุดที่มีรูพรุนขนาดจิ๋วหรือไมโครพอร์ (micropores ) อาจกลายมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาบรรเทาปัญหาโลกร้อน วัสดุนี้สามารถดักจับโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 สาเหตุหลักของปัญหา โดยผลการวิจัยนี้ได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร the scientific journal Science.

ในอากาศที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือต้นเหตุของการเพิ่ม CO2  ในชั้นบรรยากาศโลกนั้นมักมีโมเลกุลของน้ำ H2O ปนอยู่ และโมเลกุลน้ำจากความชื้นในอากาศนีแหละที่ทำให้วัสดุที่สร้างมาเพื่อจับ CO2 ในอดีตใช้งานไม่ได้ถ้าไม่ทำให้อากาศนั้นแห้งเสียก่อน ที่แย่คือต้นทุนในการทำใหอากาศปราศจากน้ำนั้นแพงมาก

แต่วัสดุล่าสุดที่ค้นพบนี้  ทางศาสตราจารย์ Osamu Terasaki จากคณะ Department of Materials and Environmental Chemistry ของมหาวทยาลัยสต๊อกโฮมให้คำอธิบายแบบเข้าใจง่ายว่า มันคือ คริสตัลของคอปเปอร์ซิลิเกต (copper silicate crystal) ที่ได้รับการตั้งชื่อว่า  SGU-29  โดยมีพื้นที่ผิวแต่ละด้านในตัวคริสตัลทำหน้าที่ต่างกัน คือใช้ด้านหนึ่งดูดจับ CO2  ในขณะที่อีกด้านก็ดูดน้ำ H2O ไม่ปะปนกัน ทำให้หน้าสัมผัสของฝั่งที่ทำงานกับ CO2 สามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่ต้องไปสนใจโมเลกุลของน้ำอีก วัสดุนี้จึงมีประสิทธิผลสูงมาก

จากนี้ไปคาร์บอนไดออกไซด์ต้นเหตุโลกร้อนที่มักมากับความชื้นจะไม่เป็นปัญหาอีกหากสาารถใช่้   SGU-29 ดักจับไว้ก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ

 

อ้างอิง http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151015144806.htm
http://www.sciencemag.org/content/350/6258/302
เรียบเรียงโดย @MrVop