เค้กเหลือง (yellow cake) เป็นชื่อเล่นของแร่ที่พบได้ในธรรมชาติซึ่งใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยูเรเนียม ที่จะถูกขายต่อให้กับโรงสกัดยูเรเนียมแล้วส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใช้ยูเรเนียมเป็นธาตุกัมมันตรังสีหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในการผลิตเค้กเหลืองจำเป็นต้องมีการทำเหมืองทั้งบนดินและใต้ดิน ที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงและให้ผลผลิตที่ต่ำ จนเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาก็ได้ประสบความสำเร็จในการสกัดเค้กเหลืองออกมาจากน้ำทะเล ด้วยวิธีการที่ถูกลงและให้ผลผลิตที่มากกว่าวิธีการ​เดิม​ๆ

จากการศึกษาของทีมนักวิจัยนำโดย Gary Fill จาก Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าน้ำทะเลนั้นเป็นแหล่งแร่ยูเรเนียมที่มีมากที่สุดบนโลกของเรา โดยปริมาณยูเรเนียมที่มีทั้งหมดในทะเลทั่วโลกนั้นมากกว่าปริมาณยูเรเนียมที่พบได้ตามเหมืองบนพื้นโลกถึง 500 ​เท่า ทำให้หากเราสามารถสกัดเค้กเหลืองออกมาจากน้ำทะเลได้ ก็จะสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้นานนับแสนปี ซึ่งในการสกัดยูเรเนียมในรูปของเค้กเหลืองออกมาจากน้ำทะเลนั้น ทีมนักวิจัยสหรัฐฯ ได้ออกแบบเส้นใยอะคริลิกที่สามารถแยกยูเรเนียมออกมาจากน้ำทะเลได้ และจากการทดลองพบว่าเส้นใยน้ำหนัก 0.9 กิโลกรัมสามารถสกัดเค้กเหลืองออกมาจากน้ำทะเลได้มากถึง 5 กรัมในเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถสกัดเค้กเหลืองออกมาจากน้ำทะเลได้ ส่งผลให้ประเทศมหาอำนาจของโลกอย่างจีนและญี่ปุ่นเองก็สนใจที่จะพัฒนาวิธีการสกัดเค้กเหลืองออกมาจากน้ำทะเลเช่นเดียวกัน แต่ทว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในวิธีการดังกล่าว

ในอนาคตทีมนักวิทยาศาสตร์จะนำเทคนิคดังกล่าวไปใช้ในการสกัดเค้กเหลืองจากอ่าวเมกซิโก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำทะเลที่มีปริมาณของเค้กเหลืองมากกว่าทะเลทั่วไปถึง 3-5 เท่า ซึ่งหากทำได้สำเร็จ งานวิจัยนี้จะกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต

ที่มา iflscience.com
เรียบเรียงโดย @MrVop