ซากุระจิมาในเกาะคิวชู ทางใต้ของญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังไม่ดับและนักวิจัยคาดว่ามันจะกลับมาสร้างความเสียหายอีกครั้งไม่เกิน 30 ปีจากนี้

การระเบิดครั้งสุดท้ายของซากุระจิมาเกิดในปี ค.ศ.1914 ครั้งนั้นถึงแม้มีคำสั่งอพยพแล้วแต่ก็ยังทำให้มัผู้เสียชีวิต 58 รายและมีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมาก ในแง่ดีคือทำให้ทีมนักวิจัยได้สังเกตถึงปริมาณแมกมาที่ปล่อยออกมาซึ่งอยู่ที่ราว 1.5 ลูกบาศก์กิโลเมตร ถือเป็นภูเขาไฟระเบิดครั้งรุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 20 ของประเทศญี่ปุ่น

ทางทีมวิจัยคำนวนไว้วา่า สำหรับโครงสร้างของซากุระจิมาแล้ว แมกมาในปริมาณที่เคยระเบิดปลดปล่ยออกไปนี้ ต้องใช้เวลากว่า 130 ปีในการสะสม ซึ่งหากเริ่มนับจำนวนปีจากปี 1914 เป็นต้นมา เราจะเหลือเวลาไม่ถึง 30 ปีก่อนการรระเบิดรอบต่อไปของภูเขาไฟซากุระจิมา

การทราบล่วงหน้าทำให้ส่วนต่างๆสามารถวางแผนรับมือให้เสียหายน้อยลง

ที่มาและเครดิตภาพ http://www.bbc.com/news/world-asia-37358316
อ้างอิง http://www.nature.com/articles/srep32691

***ซากุระจิมาเป็นภูเขาไฟที่มีค่า VEI ระดับ 4 (ดัชนีชี้พลังในการระเบิด 1-8) ลักษณะการระเกิดเป็นแบบ  Peléan
เรียบเรียงโดย @MrVop