อนุภาคฮิกส์โบซอนถูกตรวจวัดได้ครั้งแรกในวันที่ 12 ธันวาคม 2012 ที่ผ่านมา โดยสถาบัน CERN ซึ่งได้ทำการประกาศว่าได้ค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็น “อนุภาคที่สอดคล้องกับอนุภาคฮิกกส์” มากที่สุด เนื่องจากอนุภาคดังกล่าวมีมวลประมาณ 133 เท่าของโปรตอน สอดคล้องกับที่นักฟิสิกส์ทฤษฎีนามปีเตอร์ฮิกกส์ ได้ทำนายถึงการมีอยู่ของอนุภาคนี้เอาไว้เมื่อปี 1964 หรือกว่า 48 ปีก่อนการค้นพบจนในวันที่ 14 มีนาคม 2013CERNได้ออกมายืนยันอย่างไม่เป็นทางการว่าอนุภาคที่ตรวจพบจากการทดลองครั้งนี้เป็นอนุภาคฮิกกส์จริงตามที่ทำนายไว้

ในแบบจำลองมาตรฐานนั้นอนุภาคฮิกส์โบซอน ถือเป็นเป็นอนุภาคที่ไม่มีสปิน,ไม่มีประจุไฟฟ้านอกจากนี้มันยังไม่เสถียรและพร้อมจะสลายตัวไปเป็นอนุภาคอื่นแทบจะทันทีที่มันเกิดขึ้นมาโดยในปัจจุบันนักฟิสิกส์พบว่าการสลายตัวของฮิกกส์โบซอนจะทำให้เกิดอนุภาคซึ่งทำหน้าที่นำพาแรงพื้นฐานในธรรมชาติ เช่นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าเกจโบซอนขึ้นมา 3 ชนิด ได้แก่ W bosons,Z bosons และอนุภาคโฟตอน รวมถึงยังสลายตัวเป็นอนุภาคเฟอร์มิออนอย่าง tau-leptons ได้ แต่อย่างไรก็ตามนั่นเป็นแค่ผลจากการสลายตัวของฮิกกส์โบซอนเพียงแค่ 30% เท่านั้น เพราะนอกเหนือจากนั้นแล้ว ในแบบจำลองมาตราฐานยังได้มีการทำนายว่ากว่า 58% ของอนุภาคฮิกกส์โบซอนที่เหลือจะทำการสลายตัวไปเป็นบอตทอมควาร์ก

และเมื่อไม่นานมานี้สถานีตรวจวัด ATLAS หนึ่งใน 4 สถานีตรวจวัดที่สำคัญของสถาบัน CERN ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบทฤษฏีแบบจำลองมาตรฐานของอนุภาคฮิกกส์โบซอน ได้ทำการรายงานถึงหลักฐานสำคัญที่ช่วยยืนยันว่าอนุภาคฮิกกส์โบซอนเกิดการสลายตัวไปเป็นคู่ของบอตทอมควาร์ก(bottom quarks) ตามที่กล่าวไว้ในทฤษฎี ซึ่งอนุภาคฮิกกส์โบซอนที่ว่านี้มีความพิเศษในแบบจำลองมาตรฐานเป็นอย่างมาก เนื่องจากมันเป็นอนุภาคที่ช่วยอธิบายว่าทำไมอนุภาคมูลฐานชนิดอื่น เช่น ควาร์ก อิเล็กตรอน ฯลฯ ถึงมีมวลได้

โดยจากการรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายในสถานี ATLAS ในช่วงปี 2015-2016 ที่ผ่านมา นักฟิสิกส์ได้พบหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าอนุภาคฮิกกส์โบซอนจะทำการสลายตัวเป็นบอตทอมควาร์กจริงตามทฤษฎีเป็นครั้งแรก(ควาร์กมีอยู่ 6 ชนิด ได้แก่ อัพ (up), ดาวน์ (down), ชาร์ม (charm), สเตรนจ์ (strange), ท็อป (top), และ บอตทอม (bottom)) ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญมากในวงการฟิสิกส์อนุภาค เพราะมันจะช่วยตอบคำถามหลายๆอย่างและทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของอนุภาคฮิกกส์โบซอนมากยิ่งขึ้น

ที่มา http://www.sci-news.com/physics/higgs-boson-decay-quarks-05072.html

เรียบเรียงโดย @MrVop