ทีมนักฟิสิกส์จากหน่วย LHCb ของ CERN ได้ค้นพบอนุภาคใหม่ล่าสุด 2 ตัวในเครื่องชนโปรตอนพลังงานสูง โดยอนุภาคใหม่ทั้ง 2 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพยาการณ์การมีอยู่ไว้ก่อนแล้วผ่านแบบจำลองควาร์ก อนุภาคใหม่ทั้ง 2 ถูกตั้งชื่อ ว่า Σb(6097)+ และ Σb(6097)ทั้งคู่เป็นอนุภาคในตระกูล แบริออน (Baryon) เช่นเดียวกับโปรตอน เพียงแต่มีชนิดของคาวร์กแตกต่างไป โดยโปรตอนประกอบด้วยอัพควาร์ก 2 ตัวและ ดาวน์ควาร์ก 1 ตัว แต่อนุภาคที่พบใหม่คือ Σb(6097)+   นั้นประกอบด้วยบอททอมคาวร์ก 1 ตัวและอัพควาร์ก 2 ตัว และ  Σb(6097)– ประกอบด้วยบอททอมควาร์ก 1 ตัวและดาว์นควาร์ก 2 ตัว

ทีมนักวิจัยจาก LHCb (Large Hadron Collider beauty) พบอนุภาคใหม่ทั้ง 2 โดยใช้เทคนิคการค้นหาอนุภาคแบบคลาสสิคนั่นคือการจับตาดูส่วนที่หลงเหลือจากการเข้าชนกันของอนุภาคอื่น ในกรณีนี้คือการชนกันของอนุภาคแบริออนชื่อ  Λb0 และคาวร์ก-แอนติคาร์กชนิดมีประจุที่เรียกว่า พาย-มีซอน (π meson)

ตัวเลข 6097 ในวงเล็บหลังชื่ออนุภาคที่พบใหม่ทั้งสอง คือพลังงานในหน่วย MeV ซึ่งมากกว่ามวลโปรตอนราวๆ 6 เท่า

ยังไม่จบแค่นี้ ทีมวิจัยกำลังตามล่าอนุภาคตัวต่อไปในชื่อที่ตั้งไว้ล่วงหน้าว่า Zc(4100) ซึ่งเป็นอนุภาคที่ประกอบด้วยควาร์ก 4 ตัว (ควาร์กปกติ 2 ตัวและแอนติควาร์ก 2 ตัว) ซึ่งถือเป็นสถานะที่เกินกว่าแบริออนทั่วไปที่มี 3 ควาร์ก สถานะในการรวมตัวแบบ 4 ควาร์ก (tetraquark) และ 5 ควาร์ก (pentaquark) นี้น่าจะเป็นสิ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

ผลการค้นพบและเปเปอร์ ตีพิมพ์ในเว็บ arXiv.org เผยแพร่ใน  European Physical Journal C และ the Physical Review Letters.

ที่มา sci-news.com/physics
เรียบเรียงโดย @MrVop