ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่มีโลกและดาวเคราะห์ต่างๆเป็นบริวาร ดาวฤกษ์แสนล้านดวงรวมกันเป็นกาแล็กซีทางช้างเผือก นอกจากกาแล็กซีทางช้างเผือกแล้วยังมีกาแล็กซีอื่นๆอีกแสนล้านกาแล็กซีในเอกภพแห่งนี้

กาแล็กซีมีรูปร่างแตกต่างกันไปหลายรูปแบบ โดยหลักๆเราสามารถแยกประเภทของกาแล็กซีตามรูปทรงสัณฐานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
กาแล็กซีรี (Elliptical Galaxy) กาแล็กซีกังหัน (Spiral Galaxy) กาแล็กซีกังหันแบบมีคาน หรือ กาแล็กซีกังหันบาร์ (Barred Spiral Galaxy) และ
กาแล็กซีเลนส์ (Lenticular Galaxy)

ทางช้างเผือกของเราในระยะแรกนักดาราศาสตร์จัดไว้ในประเภท กาแล็กซีกังหัน (Spiral Galaxy) แต่มาหลังๆนี้ถูกจัดใหม่เป็นประเภท กาแล็กซีกังหันบาร์ (Barred Spiral Galaxy)

ทุกวันนี้กาแล็กซีส่วนใหญ่ในเอกภพ ร้อยละ 77 เป็นกาแล็กซีแบบกังหันและกังหันบาร์ แต่สมัยแรกเริ้มก่อกำเนิดเอกภพใหม่ๆ กาแล็กซีแบบกังหันเป็นของหายากมาก

ล่าสุด Dr. Tiantian Yuan (ดร.หยวนเทียนเทียน)นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Swinburne ในออสเตรเลียได้ใช้เทคนิคใหม่ล่าสุดในการการค้นหากาแล็กซีโดยการสังเกตเลนส์ความโน้มถ่วง (gravitational lensing) ร่วมกับการใช้เครื่องมือใหม่ล่าสุดคือ NIFS หรือ  Near-infrared Integral Field Spectrograph  และได้พบกาแล็กซี A1689B11 อายุเก่าแก่กว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านปี ที่ ดร.หยวนเชื่อว่า เป็นกาแล็กซีแบบกังหันกาแล็กซีแรก ที่ก่อตัวหลังเหตุการณ์บิ็กแบงค์ผ่านไปเพียงสองหันหกร้อยล้านปีทเ่ท่านั้น

ดร.หยวนกล่าวถึงการการค้นพบ A1689B11 ว่าจะทำให้สามารถเข้าใจขั้นตอนการเปลี่ยนรูปร่างจากกาแล็กซีชนิดอื่นมาเป็นกาแล็กซีกังหัน ซึ่งในเวลานั้นทุกกาแล็กซีจะให้กำเนิดดาวฤกษ์ออกมาอย่างรวดเร็วกว่าอัตราเร็วในปัจจุบันถึง 20 เท่า แต่จะมีเพียง A1689B11 เท่านั้นที่แตกต่างจากเพื่อนๆในเวลานั้นเนื่องจากมันมีลักษณะแบนกว่าใครและหมุนวนรอบตัวอย่างเชื่องช้าไม่ต่างจากกาแล็กซีกังหันในทุกวันนี้

การค้นพบครั้งนี้ตีพิมพ์ลงใน  Astrophysical Journal และเวลานี้อ่านเรื่องนี้ได้ที่ available online at arXiv.org.

เรียบเรียงโดย @MrVop