พืชเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษในธรรมชาติที่สามารถสร้างอาหารขึ้นเองได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยอาศัยสารเคมีที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในเซลล์ของพืชที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์ที่สามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นอาหารอย่างแป้งได้ อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหน้าที่อย่างอื่นของคลอโรพลาสต์นอกเหนือจากการสังเคราะห์ด้วยแสง นั่นคือการทำหน้าที่เป็นระบบป้องกันเซลล์พืชจากการติดเชื้อ

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Delaware และมหาวิทยาลัย California ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพที่ละเอียดอ่อนในการศึกษาเซลล์พืชโดยใช้ตัวอย่างพืชอย่าง Nicotiana benthamiana ซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งของยาสูบ พบว่าคลอโรพลาสต์ของพืชจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและตำแหน่งของมันในเซลล์พืชเพื่อกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของพืชทำงานเมื่อพืชถูกรุกรานโดยเชื้อจุลินทรีย์จากภายนอก ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและตำแหน่งของคลอโรพลาสต์นั้นจะเป็นการเคลื่อนที่เข้าหานิวเคลียสซึ่งเป็นใจกลางของเซลล์ จากนั้นคลอโรพลาสต์จะส่งสัญญาณเตือนเข้าไปในนิวเคลียสให้เซลล์สั่งให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานเพื่อต่อสู้กับเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป ซึ่งจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าหากสามารถกระตุ้นให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของคลอโรพลาสต์ให้เร็วขึ้นได้ ระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์ก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนั่นหมายถึงพืชจะได้รับผลกระทบจากเชื้อจุลินทรีย์ได้น้อยลงหรืออาจไม่ได้รับผลกระทบเลย

ผลจากการค้นพบในครั้งนี้นอกจากจะได้ทราบถึงหน้าที่ใหม่ๆ ของคลอโรพลาสต์แล้วยังเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาพืชให้สามารถป้องกันตัวเองจากเชื้อจุลินทรีย์ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นงานวิจัยที่น่าจับตาดูอย่างมาก

ทั้มา science.news
เรียบเรียงโดย @MrVop