ธารน้ำแข็ง Zachariae Isstrom กำลังละลายลงทะเล หากยังดำเนินไปไม่หยุด ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้น 45 ซม.

ปัญหาโลกร้อนยิ่งมายิ่งบานปลาย ล่าสุดธานน้ำแข็ง Zachariae Isstrom ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์ซึ่งมีปริมาณน้ำมากพอที่จะยกระดับน้ำทะเลทั่วโลกขึ้นอีกเกือบครึ่งเมตร เริ่มเกิดการละลายอย่างรวดเร็วเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา หรือปี 2012 โดยสูญเสียมวลน้ำแข็งลงไปในทะเลแอตแลนติกเหนือในอัตราปีละกว่า 5 พันล้านตัน

ทีมนักวิจัยอาศัยข้อมูลจากการเฝ้าสังเกตด้วยเครื่องมือวัดภาคพื้นดิน ข้อมูลจากเรดาร์ และข้อมูลจากดาวเทียม แหล่งข้อมูลทั้งหมดยืนยันไปในทางเดียวกันถึงอัตราความเร็วในการละลายของธานน้ำแข็งยักษ์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และ ณ เวลานี้ ความเร็วในการละลายยังไม่ชะลอตัวลงZachariae Isstrom - Google Search

ศาสตรจารย์ Eric Rignot แห่ง UCI ให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า ธานน้ำแข็ง  Zachariae Isstrom “โดนรุม” จากทั้งด้านบนและด้านล่าง ด้านบนคืออุณหภูมิของบรรยากาศโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ด้านล่างก็เป็นไปในทางเดียวกันคือกระแสน้ำทะเลที่อุ่นผิดปกติก่อปัญหาให้ฐานน้ำแข็งไม่อาจคงสภาพอยู้ได้

ฐานน้ำแข็งบยักษ์อันถัดไปที่อยู่ติดกันคือ Nioghalvfjerdsfjorden ก็ละลายในอัตราเร็วที่น่าตกใจ แม้จะยังช้ากว่า Zachariae Isstrom แต่หากฐานน้ำแข็งทั้ง 2 ละลายจนหมด ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง  99 ซม.

ปัญหาโลกร้อนปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว คำถามคือมนุษย์ยังจะทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนต่อไปได้อีกนานเท่าใด

อ้างอิง http://www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151112150438.htm
เครดิตภาพ www.futuretimeline.net
เรียบเรียงโดย @MrVop