ผลคำนวนจากโมเดลพยากรณ์หลากหลายตัวแปรของทุกๆสำนักออกมาเป็นเอกฉันท์ ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า (2560) เป็นต้นไป สภาพโลกจะเข้าสู่ปีลานีญาโดยไม่มีข้อถกเถียง แม้ผลคำนวนของเดือนที่เหลือในปีนี้ยังมีเสียงแตกอยู่ 1 เสียงคือโมเดลของ LDEO ยังได้ผลออกมาว่าเป็นสภาพ นูทรัล หรือสภาพเป็นกลาง แต่เมื่อพิจาณาจากกราฟแล้วเสียงข้างมากเทคะแนนให้หลังเดือนสิงหาคมปีนี้ (2559) เป็นต้นไปลานีญาจะพาฝนมาให้กลุ่มประเทศแถบบ้านเราก้าวสู่การผจญกับฝนตกชุกและการก่อตัวของพายุในทะเลจีนใต้และฟิลิปปินส์

ฝนที่ตกจนท่วมในกรุงเทพเดือนนี้ (มิถุนายน) ยังไม่เป็นผลของลานีญาเนื่องจากยังไม่เกิด แต่เป็นผลของการกลับสู่สภาพเป็นกลางหลังถอยหลังออกจากเอลนีโญแบบรุนแรง ฝนที่ตกนี้ยังไม่ก่อประโยชน์ในการเติมเขื่อนเนื่องจากเกือบทั้งหมดตกหลังเขื่อน โดยเขื่อนหลักๆอย่างเขื่อนภูมิพลยังมีน้ำน้อยมาก (2%) และยังมีจังหวัดประกาศภัยแล้งคงเหลือมากกว่า 30 จังหวัด ทางการยังต้องนำรถน้ำไปแจกจ่ายในหมู่บ้านต่างๆที่ยังคงแห้งแล้ง แต่สภาพเหล่านี้จะเปลี่ยนไปในเดือนสิงหาคมซึ่งต้องเตรียมรับมือให้ดี

ENSO-20160616-1

เรียบเรียงโดย @MrVop