เราทุกคนรู้ดีว่าปัญหาโลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจก และเราก็พุ่งเป้าไปที่คาร์บอนไดออกไซค์ แต่อันที่จริงยังมีก๊าซเรือนกระจกอื่นที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนไม่น้อยไปกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น มีเทน ไนตรัสออกไซด์ โอโซน ไอน้ำ เอธิลีน  คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน

ล่าสุด มีผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร PLOS ONE ระบุว่า พลาสติกทั่วไปเช่น ขวดน้ำ ถุงก้อปแก้ป  และภาชนะบรรจุอาหาร จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาระหว่างการย่อยสลายเมื่อถูกแสงแดด ก๊าซเรือนกระจกที่ตรวจพบได้แก่ มีเทน และ เอธิลีน ซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากจำนวนของขยะพลาสติกที่ทิ้งเกลื่อนตากแดดอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้ ก๊าซเรือนกระจกจากพลาสติกนี้จะส่งผลร่วมกับก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งอุตสาหกรรมและชีวภาพอื่นๆก่อให้เกิดการกักความร้อนจากแสงอาทิตย์ปริมาณมากให้คงอยู่ในบรรยากาศโลกทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆก่อปฏิกิริยาลูกโซ่ทางเลวร้ายให้ระบบอากาศโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม

ขยะพลาสติกไม่ใช่แค่ทำลายสัตว์ทะเลโดยตรงเหมือนอย่างที่เราเห็นภาพหลอดพลาสติกปักอยู่ในจมูกเต่า ไม่ใช่แค่ปล่อยมลภาวะเหมือนข่าวที่พบปลาในร่องน้ำลึกจนแสงแดดส่องไม่ถึงแต่กับกินขยะพลาสติกเข้าไปในตัวมัน แต่ขยะพลาสติกกำลังทำให้สภาพอากาศโลกเราเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรกู่ไม่กลับแก้ไขไม่ได้

เราต้องช่วยกันคนละไม้ตนละมือ ลดขยะพลาสติกให้ได้ในอัตราเร็วทวีคูณ ก่อนจะสายเกินไป

เรียบเรียงโดย @MrVop