เมื่อก่อนมีหลายแนวคิดที่จะมาตอบคำถามวา่ทำไมนิ้วมือเราถึงเหี่ยวย่นเวลาแช่น้ำนานๆ (บางคนเหี่ยวทั้งฝ่ามือ) เช่นบ้างก็ก็ว่าเกิดจากผิวชั้นล่างและชั้นบนทำปฏิกิริยากับการดูดซึมน้ำไม่เท่ากัน หรือ บ้างก็ว่าเป็นเคราตินมันดูดน้ำเข้าไปมันเลยเหี่ยว เป็นต้น

คำตอบล่าสุดมาจากการสังเกตรูปแบบรอยย่นของนิ้วมือจำนวนมาก และพบว่า รูปแบบรอยย่นมีจุดที่เหมือนกันคือ เป็นร่องยาวที่ไม่ต่อเชือมกันที่แตกกิ่งก้านออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งแถวปลายนิ้ว

รูปแบบรอยย่นแบบนี้ ประกอบกับผลสำรวจว่าการเหี่ยวย่นของผิวบริเวณนี้จะไม่เกิดกับมือที่เส้นประสาทถูกตัดขาดจากร่างกาย นั่นแปลว่ามันเป็นการสั่งการโดยตรงจากระบบประสาท ทำให้นักวิจัยสรุปได้ว่า รอยย่นดังกล่าว ทำหน้าที่เหมือน ดอกยางรถยนต์ ที่ทำหน้าที่รีดน้ำออกจาหน้าสัมผัสระหว่างถนนและยางรถยนต์ เพื่อให้มนุษย์สามารถหยิบจับสิ่งของในน้ำได้อย่างมั่นคงแน่นหนาขึ้น และรอยย่นพวกนี้จะหายไปเมือผิวแห้งแล้ว เพราะหมดประโยชน์

ก็ประมาณนั้น

อ้างอิง http://www.scientificamerican.com/article/why-do-our-fingers-and-toes-wrinkle-during-a-bath/
http://www.nature.com/news/2011/110628/full/news.2011.388.html