การไม่กินเค็มหรือลดโซเดียม (Na+) ในร่างกายลง เป็นวิธีการป้องกันความดันโลหิตสูงที่เรารู้กันดี แต่ล่าสุดศาสตราจารย์ Alicia McDonough ร่วมกับทีมนักวิจัยที่คณะเเพทย์ศาสตร์ Keck School of Medicine มหาวิทยาลัย Southern California พบวิธีเสริมที่ช่วยลดความดันโลหิตอีกแรงหนึ่ง นั่นคือการเพิ่มโพแทสเซี่ยม (K+) ในร่างกายให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาในการลดปริมาณโซเดียมหากสามารถเพิ่มโพแทสเซี่ยมเข้าไปในร่างกายให้มากขึ้นก็จะควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไปได้ เพราะเมื่อ ร่างกายได้รับโพเเทสเซี่ยมในปริมาณสูงขึ้น ไตก็จะขับโซเดี่ยมออกจากร่างกายมากขึ้นโดยอัติโนมัติ

ในคนปกติที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ควรได้รับโปแทสเซียมในปริมาณ 4.7 กรัมต่อวัน (ข้อมูลจาก Food and Nutrition Board, Institute of Medicine) ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ยังได้รับปริมาณโปแทสเซียมต่ำกว่าปริมาณที่แนะนำ ซึ่งการที่จะทำให้ได้รับโปแทสเซียมอย่างเพียงพอในแต่ละวันนั้นทำได้ไม่ยาก เพราะโปแทสเซียมมีอยู่มากในอาหารหลากหลายชนิด ที่หาได้ง่ายในเมืองไทยคือกล้วย หรือที่นิยมกันช่วงหลังนี้ก็คือปลาแซลมอน หรืออาจเสริมด้วยลูกเกต ผักโขม (สด) และอาหารอีกหลายชนิดที่ท่านสามารถค้นหาได้ตามเว็บ

โพแทสเซี่ยมยังบำรุงไตอีกด้วย

ผลวิจัยตีพิมพ์ลงใน American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism

อ้างอิง https://www.dicardiology.com/content/usc-study-finds-potassium-rich-diet-can-lower-blood-pressure
http://healthyeating.sfgate.com/much-potassium-should-consumed-per-day-5944.html
http://www.worldhealth.net/news/lower-blood-pressure-potassium-foods/

**ในกรณีที่ทานยานรักษาความดันโลหิตสูงอยู่แล้วก็ไม่ควรทานโพแทสเซียมเพิ่ม