ตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศ 76 หน่วยงาน จาก 32 ประเทศทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น Human Right Watch, องค์การนิรโทษกรรมสากล, Mines Action Canada และ Nobel Women’s Initiative เตรียมใช้เวทีการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบ หรือ CCW ที่นครเจนีวา ของสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้จากช่วงวันที่ 27 ถึง 31 ส.ค. เพื่อกดดันให้ UN หรือองค์การสหประชาชาติยกร่างกฏหมายหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการผลิตและใช้งาน “หุ่นยนต์สังหาร” หรือ Killer Robot ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สงครามในแง่ของการเลือกกำจัดเป้าหมายด้วยตัวมันเองอย่างอิสระไม่ผ่านการควบคุมของมนุษย์

การรณรงค์เพื่อต่อต้านการใช้ “หุ่นยนต์สังหาร” แบบอัตโนมัติ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2013 ซึ่งมี 26 ประเทศทั่วโลกที่สนับสนุนการห้ามใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยมีประเทศจีนที่สนับสนุนให้ผลิตหุ่นยนต์สงครามต่อไปแต่ต้องไม่เป็นเลือกเป้าหมายด้วยตัวมันเอง แต่บ่างประเทศในการประชุมรอบที่แล้วคือ ฝรั่งเศส อิสราเอล รัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐฯ ยังเห็นดีเห็นงามที่จะเชื่อใจระบบ AI ว่าไม่น่าจะเลือกเป้าหมายผิดพลาด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการรณรงค์เพื่อชี้ประเด็นการโยนการตัดสินใจในการ “ฆ่า” ให้หุ่นยนต์ 100% ว่าไม่ควรทำ ซึ่งในการนี้แม้มหาเศรษฐไอรอนแมนอย่าง “อีลอน มัสก์” ก็ยังออกมาให้ความเห็นว่า ไม่ควรปล่อยให้หุ่นยนต์มีอิสระในการฆ่าด้วยตัวมันเอง อย่างดีที่สุดก็ควรเป็นรีโมทที่ส่งการด้วยมนุษย์

ก็ไม่รู้กฏหมายจะผ่านไหม แต่สงครามในอนาคตช่างน่ากลัวขึ้นทุกที

เรียบเรียงโดย @MrVop