ยางมะตอย หรือยางแอสฟัลท์ เป็นวัสดุปูผิวถนนที่นิยมกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาเนิ่นนาน มีข้อดีคือความนุ่ม เงียบในขณะใช้งาน และในขณะปูผิวถนนเทียบกับคอนกรีตก็ก็มีต้นทุนที่ถูกกว่า ขั้นตอนการปูพื้นที่พร้อมใช้งานได้ไวกว่า และงานซ่อมที่ง่ายกว่า (ทุกวันนี้แม้รื้อผิวยางมะตอยทิ้งทั้งเส้นก็ยังทำได้เร็วกว่าคอนกรีต)

แต่ข้อเสียของยางมะตอยเทียบกับคอนกรีตคืออายุใช้งานสั้นกว่า ยางมะตอยแเมื่อมีแผลแตกและมีการใช้งานตรงแผลนั้นก็จะแตกกว้างขึ้น หรือหากโดนฝนหรือน้ำท่วมก็จะเสียหายง่ายเข้าไปอีก

การซ่อมแซมถนนผิวยางมะตอยคือเททับ หรือรื้อของเก่าแล้วเทใหม่ ซึงมีค่าใช้จ่ายพอสมควร และโดยเฉพาะในถนนเส้นยาวๆที่ห่างไกลก็มีค่าใช้จ่ายเพิมขึ้นอีก หรือหากงบประมาณการซ่อมในปีนั้นหมดไปแล้วก็ต้องคงต้องรอนานข้ามปี

ทีมวิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก ได้พัฒนายางมะตอยรูปแบบใหม่โดยผสมอนุภาคนาโนของโลหะเข้าไป ทันทีที่ผิวถนนพิเศษนี้เกิดรอยแตกร้าวเล็กๆ เพียง 1 มิลลิเมตร มันจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้จนเหมือนใหม่โดยมนุษย์ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง เมื่อแผลเล็กไม่เกิด แผลใหญ่ก็เกิดยาก แต่หากเกิดแผลแตกขนาดใหญ่กว่า 1 มิลิเมตร แต่ไม่กว้างจนเกินไป เราก็สามารถให้มันประสานกันได้โดยให้ความร้อนเฉพาะจุดที่แตกโดยไม่ต้องเทใหม่ มันจะหลอมรวมกันจนไร้แผล โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงเท่านั้น

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

เรียบเรียงโดย @MrVop