เซลล์สมองเป็นหนึ่งในเซลล์ที่สำคัญที่สุดในร่างกายเพราะมันส่งผลถึงการทำงานในหลายๆด้านของสมอง ซึ่งเมื่ออายุเรามากขึ้นเซลล์สมองเหล่านี้ก็จะมีการเสื่อมสลายลงตามกาลเวลาโดยทีไม่มีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทดแทน ทำให้เซลล์สมองส่วนที่เหลืออยู่ทำงานได้ไม่ดีอย่างที่เคย จนเกิดเป็นโรคทางสมองต่างๆตามมามากมาย เช่นภาวะสมองเสื่อม ทำให้การศึกษาเพื่อหาทางรักษากลุ่มโรคเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง

ผลการศึกษาสมองของตุ๊กแกเสือดาวของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Guelph นำโดย Rebecca McDonald นักศึกษาปริญญาโท พบว่าตุ๊กแกเสือดาวสามารถสร้างเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ได้ตลอดเวลา ทำให้นักวิจัยต่างก็สนใจความสามารถนี้ของตุ๊กแกเสือดาวเป็นอย่างมาก เนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานนั้นมีองค์ประกอบของสมองที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดนั่นก็คือสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบความจำและพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งหากนักวิจัยสามารถเข้าใจกลไลการสร้างเซลล์สมองขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วของตุ๊กแกเสือดาวได้ ก็จะสามารถช่วยรักษาเซลล์สมองของมนุษย์ได้ โดยในตอนนี้ทีมนักวิจัยผู้ค้นพบความสามารถดังกล่าวของตุ๊กแกเสือดาว กำลังทำการศึกษาเพื่อหาทางปลูกถ่ายเซลล์สมองที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ลงไปในสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อดูความเป็นไปได้ก่อนจะนำมาใช้จริงกับมนุษย์

หากการทดลองปลูกถ่ายเซลล์สมองของนักวิจัยประสบความสำเร็จจ และสามารถช่วยสร้างเซลล์สมองของผู้ป่วยจากภาวะเซลล์สมองเสื่อมขึ้นได้ใหม่ ย่อมเป็นผลดีต่อตัวผู้ป่วยเป็นอย่างมาก เนื่องจากแนวทางในการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการใช้ยาที่ส่งผลโดยตรงกับสารสื่อประสาทที่ส่งผลข้างเคียงให้กับผู้ป่วย แต่หากผู้ป่วยสามารถหายจากโรคร้ายได้เองจากการที่เซลล์สมองได้ฟื้นฟูขึ้นมา มันจะดีสักแค่ไหน

ที่มา medicalxpress.com
เรียบเรียงโดย @MrVop