อันดับแรก เมื่อพูดถึงหิมะตก เราหมายถึงหิมะจริงคือ Snow ซึ่งหากเอากล้องขยายจะเห็นเป็นผลึก 6 เหลี่ยมสวยงามแต่ละผลึกที่ตกมาจะมีลักษณะแตกต่างกันไป ไม่ใช่เม็ดน้ำแข็งกลมเล็กขาวโพลนที่ดูไกลๆแล้วคล้ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หิมะ เพราะมันคือ Sleet

IMG_8001

เรื่องต่อไปคือ เงื่อนไขที่จะเกิดหิมะ นั่นคือ โดยปกติหิมะจะตกถึงพื้นราบ (ไม่นับภูเขาสูง) ที่ละติจูดมากกว่า 35°N และ 35°S ใต้ หากในละติจูดต่ำกว่านั้นคือตัวเลขน้อยกว่า 35 ก็จะตกได้เฉพาะในภูเขาสูงตั้งแต่ 4.9 กม. ขึ้นไปเท่านั้น

ยกเว้นในปี 1654 มีบันทึกว่าเป็นปีที่อากาศหนาวเย็นผิดปกติทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศจีนและได้ปรากฏว่ามีบันทึกการเกิดหิมะตกในเมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่ ละติจูด 21°29’N

ทีนี้มาดูประเทศไทย จุดเหนือสุดของไทยอยู่ที่ 20°28’N จุดสูงสุดของยอดเขาคือดอยอินทนนท์ อยู่ที่ 2.33 กม. ทั้งสองส่วนล้วนแล้วแต่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขที่จะเกิดหิมะตกได้

เหตุการณ์ที่ลือกันว่ามีหิมะตกที่เชียงรายเมื่อ 50 กว่าปีก่อน และมีภาพถ่ายแพร่ไปตามเว็บต่างๆ คาดว่า เป็น sleet ตกขาวโพลนคล้ายหิมะ แต่ไม่ควรเป็นหิมะ

snow

sleet นั้นคือหิมะที่ละลายกลางทาง ผลึก 6 เหลียมตกไม่ถึงพื้น โดนอากาศอุ่นก่อนแล้วมาเย็นทีหลังจึงหลายเป็นเม็ดกลม ตามภาพอธิบายหยาดน้ำฟ้าทั้ง 4 ชนิด

แล้วประเทศแถวบ้านเรามีโอกาสเกิดหิมะไหม

ประเทศพม่านั้นทางเหนือสุดอยู่ที่ 28°30’N โดยมียอดเขาสูงสุดคือ คากาโบราซี  สูงถึง 5.88 กม. จึงมีโอกาสที่จะเกิดหิมะบนภูเขาได้เป็นปกติ

อ้างอิง https://www.britannica.com/science/snow-weather

https://earthscience.stackexchange.com/questions/4234/what-is-the-lowest-latitude-at-which-snow-has-been-recorded-at-sea-level