นาซาเปิดเผยตัวเลขล่าสุดเกี่ยวกับระดับการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเลทั่วโลก

จากการประชุมทางวิชาการล่าสุดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและการเพิ่มสูงของระดับน้ำทะเลทั่วโลก นาซาได้เปิดเผยอัตราเร็วของการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเลด้วยตัวเลขที่น่าห่วงคือ 3.21 มิลลิเมตรต่อปี ตัวเลขนี้เริ่มต้นวัดจากปี 1993 ถึงปัจจุบัน เป็นผลให้ตัวเลขรวมของระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นจากปกติ 65.67 มิลลิเมตร (ผลรวมนี้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 58)

การเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วของน้ำทะเลทั่วโลกได้ส่งผลต่อการหดหายของชายฝั่งทะเลทั่วโลกมาระยะหนึ่งแล้ว ในอัตราที่น่าห่วงนี้ เป็นไปได้ว่า ครึ่งหนึ่งของรัฐฟลอริดาจะจมหายไปใต้ระดับน้ำทะเลภายในปี 2150

ข้อสรุปของปริมาณน้ำทะเลทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นมาจาก 3 สาเหตุหลักๆคือ การขยายตัวของน้ำทะเลจากอุณหภูมิ การละลายของน้ำแข็งกรีนแลนด์และขั้วโลกใต้ และการละลายจากธารน้ำแข็งในหุบเขาต่างๆ

CNWV4RAUEAAttWF

กราฟจาก N-SLCT แสดงอัตราการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกใต้และกรีนแลนด์จากปี 2002-2015

การละลายของน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก มีส่วนมาจากปริมาณการเพิ่มขึ้นของปริมาณ CO2 ในบรรยากาศโลก โดยหากสังเกตุจากกราฟด้านล่างจะพบการเพิ่มขึ้นของ  COอย่างรวดเร็วหลังช่วงปี ค.ศ. 1950 ซึ่งเป็นช่วงที่มนุษย์เริ่มมีกิจกรรมทางอุตสาหกรรมขึ้นทั่วโลก

Credit: Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record

ในประวัติศาสตร์โลกเรา สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แต่แม้ประนั้น ตลอดช่วง 6 แสน 5 หมื่นปีสุดท้ายก่อนยุคปัจจุบัน ระดับของ CO2 ในบรรยากาศโลกก็ไม่เคยเพิ่มเกิน 300ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) เลยซักครั้ง แต่หลังช่วงปี  ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา ะดับของ CO2 ในบรรยากาศโลกก็เพิ่มขึ้นแทบเป็นแนวดิ่ง จนแตะระดับ 400 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm) แล้วในปี 2015 นี้เอง

CNWvQ7oWIAA4KsF

ปริมาณ CO2 ในบรรยากาศโลกที่เพิ่มขึ้นนี้ ลดประสิทธภาพในการสะท้อนความร้อนของโลกออกสู่อวกาศ ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น และระดับน้ำทะเลที่ทางนาซาเฝ้าดูก็เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกันในอัตรา 2.3 เมตรต่อ 1°C

ทุกชาติต้องเอาใจใส่กับปัญหานี้โดยเร่งด่วน ก่อนจะสายเกินไป

 

อ้างอิง http://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

ชม ภาพอินโฟกราฟฟิค เกี่ยวกับการสาเหตุการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเลทั่วโลกได้ คลิ๋กที่นี่