Melanoma เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่ร้ายแรงที่สุด มักเกิดจากการรับรังสี UV มากเกินไป ในประเทศออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งชนิดนี้ ประมาณ 1,500 คนต่อปี ในเมืองไทยยังไม่ตื่นตัวกับโรคร้ายนี้ ทั้งที่เป็นพื้นที่ๆมีแสงแดดจัดไม่ต่างจากออสเตรเลีย

แต่อย่างที่ทราบกันว่า มะเร็ง เป็นโรคที่หาเจอเร็วแค่ไหน ก็มีโอกาสหายสนิทเร็วเมท่านั้น

ทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย Western Australia พัฒนาเทคนิคการตรวจเลือดเพื่อทดสอบการเป็นมะเร็งผิวหนัง Melanoma ได้เป็นครั้งแรก เป็นวิธีการเฉพาะที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการตรวจหามะเร็งผิวหนังชนิดอื่นๆได้

ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างประมาณ 200 ราย วิธีการตรวจเลือดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี้ สามารถระบุการเป็นมะเร็งผิวหนัง Melanoma ในระยะเริ่มต้น ที่ระดับความแม่นยำ 80%

ทีมงานระบุว่า อย่าวไรก็ตามยังต้องมีการทดลองในการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อมะเร็ง Melanoma ต่อไปเพื่อเพิ่มความเเม่นยำให้เป็น 90% ก่อนที่จะมีการใช้วิธีนี้อย่างแพร่หลายได้ ซึ่งอาจกินเวลาจากนี้ค่อไปอีกราว 5 ปี

มีเป้าหมายให้รอ ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย

เรียบเรียงโดย @MrVop