เปรียบเทียบรูปถ่ายพระจันทร์เต็มดวง จาก พ.ย.59 – ต.ค.60

ดวงจันทร์วันเพ็ญ ในแต่ละครั้ง ดวงจันทร์จะมีขนาดและลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อย แต่ดวงตามนุษย์เราไม่อาจแยกแยะได้ นักดาราศาสตร์ Talha Zia จึงได้ถ่ายภาพดวงจันทร์ที่ปรากฏในเวลาเดียวกันในคืนวันเพ็ญทั้ง 12 เดือนเพื่อเปรียบเทียบให้เราเห็นโดยใส่เส้นสีขาวเพื่อเปรียบเทียบขนาด

ในภาพจะเห็นภาพดวงจันทร์ภาพแรกซ้ายบนสุด คือวันเพ็ญในเดือน พ.ย.59 นั้นมีขนาดใหญ่ที่สุด นั่นเพราะคืนนั้นดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 12 เดือนหรือที่เราเรียกว่าซุปเปอร์มูน ตรงข้ามกับภาพที่ 3 ในแถวกลางนั่นคือภาพของดวงจันทร์ในวันเพ็ญในเดือน พ.ค.60 ซึ่งดวงจันทร์ปรากฏขนาดเล็กกว่าเพื่อน เราเรียกไมโครมูน เป็นคืนที่ดวงจันทร์อยู่ไกลโลกที่สุด

ภาพดวงจันทร์ภาพที่  2 ในแถวล่างสุดมีเงาโลกบังแหว่งไปในส่วนล่าง คืนนั้นคือ ส.ค.60 เป็นคืนจันทรุปราคาบางส่วน

ดวงจันทร์กำลังใกล้โลกเข้ามาทุกที สังเกต ต.ค.60 คือแถวล่างภาพขวาสุด ขนาดใกล้จะเต็มเส้นบนล่าง นั้นแสดงว่ากำลังจะเป็นซุปเปอร์มูน ซึ่งจะเกิดในวันที่ 3 เดือน ธ.ค.ปี 60

สีน้ำเงินและน้ำตาลที่เห็นในภาพ เกิดจากแร่ธาตุต่างๆบนผิวดวงจันทร์บริเวณนัน้ โดยสีน้ำเงินเกิดจากไททาเนียมออกไซค์ หรือ TiO₂  งมีมากในบริเวณ Mare Tranquillitatis (ทะเลแห่งความเงียบสงบ) ตามที่เห็นในภาพ

ส่วนสีน้ำตาลจะเห็นที่บริเวณ Mare Serenitatis  (ทะเลแห่งความอุดมสมบูรณ์) ซึ่งสีนี้เกิดจากออกไซค์ของธาตุเหล็ก หรือ FeO

เหตุผลที่ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏให้เราเห็นไม่เท่ากัน ก็เนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกมีการเข้าๆออกเพราะเป็นวงรีและโลกไม่ได้อยู่ตรงกลางวงรีพอดี จึงมีช่วงใกล้และไกลเกิดซุปเปอร์และไมโครมูนให้เราได้ชม

เรียบเรียงโดย @MrVop