จีนเตรียมส่งดาวเทียมควอนตัม ขึ้นวงโคจรกรกฏาคมนี้

ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล หนึ่งในแนวทางที่เชื่อกันว่าสามารถป้องกันความลับข้อมูลไม่ให้ถูกเจาะได้อย่างเด็ดขาด 100% ก็คือการเข้ารหัสแบบควอนตัม และหากจะเข้ารหัสลักษณะนี้ให้สมบูรณ์ก็ไม่พ้นที่จะต้องส่งดาวเทียมที่สื่อสารด้วยรหัสควอนตัมขึ้นสู่วงโคจร ซึ่งจีนกำลังจะดำเนินการภายในเดือนกรกฏาคมที่จะถึงนี้

เหตุผลที่ทำให้การเข้ารหัสแบบควอนตัมได้รับการเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยสูง ก็เนื่องมาจากคุณสมบัติทางกลศาสตร์ควอนตัมที่ว่า อนุภาคไม่สามารถทำการวัดหรือปรับเปลี่ยนโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าว หากมีใครที่จะพยายามดักจับหรือคัดลอกข้อมูลที่เข้ารหัสเชิงควอนตัมแม้แต่เพียงแค่เรียกชึ้นมาดู ก็จะก่อให้เกิดการรบกวนข้อมูลทันที ทำให้ข้อมูลที่กำลังส่งจะเปลี่ยนแปลงไปแบบคาดเดาไม่ได้ไม่สามารถนำไปใช้งานใดๆได้อีก

นอกจาส่งดาวเทียมแล้ว ขณะนี้จีนกำลังลากสายส่งข้อมูลควอนตัมยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรเชื่อมระหว่างปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้ ทั้งหมดนี้คาดกวาจะใช้สำหรับส่งข้อมูลที่อ่อนไหวด้านความมั่นคง

ไม่เฉพาะจีนที่ทุ่มงบด้านนี้ ล่าสุดสหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศในยุโรปก็เริ่มดำเนินการแล้วเช่นกัน

ที่มา http://www.digitaltrends.com/computing/china-to-launch-first-quantum-mechanics-satellite/
อ้างอิง http://www.vcharkarn.com/blog/39046
เรียบเรียงโดย @MrVop