ตาคนเราเห็นดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ดวงโตพอๆกัน เวลาเกิดสุริยปราคา ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์พอดี คือขนาดปรากฏเกือบเท่ากันเป๊ะ แต่ความจริงขนาดดวงอาทิตย์แตกต่างกันกับดวงจันทร์มากมาย ที่เห็นขนาดพอกันคือความใกล้ไกล เปรียบเหมือนเห็นแมลงปอตัวน้อยที่อยู่ใกล้เรา บังเฮลิคอปเตอร์ที่จอดไกลๆมิดลำ ดวงอาทิตย์นั้นอยู่ไกลโลกกว่าดวงจันทร์ถึง 390 เท่า

นอกจากขนาดต่างกัน ดวงอาทิตย์ยังมีมวลมากกว่าดวงจันทร์มหาศาล กล่าวคือมากกว่าดวงจันทร์ถึง 27 ล้านเท่า ทำให้ส่งแรงโน้มถ่วงออกมาแตกต่างกันมากมายมหาศาล

แต่แรงโน้มถวงแปรผกผันกับระยะทาง

ดังนั้น เมื่อเทียบอัตราส่วนแล้ว แรงไทดัล (แรงที่ส่งผลให้เกิดน้ำขึ้น-น้ำลง) ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ส่งผลต่อโลกจึงลดลงไป  3903 (ประมาณ 59 ล้าน) เท่าเทียบกับแรงไทดัลที่ดวงจันทร์ส่งมา นั่นคือเหลือประมาณ 0.46 หรือ 46% ของดวงจันทร์เท่านั้น

เรียกว่า รักแท้แพ้ระยะทาง ดวงจันทร์อยู่ใกล้ได้เปรียบ

เครดิตภาพและอ้างอิง http://oceanservice.noaa.gov/education/kits/tides/media/supp_tide02.html
เรียบเรียงโดย @MrVop