ผลวิจัยออกมาว่า หากข้อความสื่อสารในโซเชียลเขียนถูกหลักไวยากรณ์ทุกประการ แสดงถึงความไม่จริงใจ

คนเราทุกวันนี้ สื่อสารกันผ่านตัวอักษรมากกว่าเสียงพูดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะใน App มือถือ ซึ่งผลวิจัยมหาวิทยาลัย Binghamton ของสหรัฐฯ ชี้ว่าการส่งข้อความภาษาอังกฤษที่จบประโยคด้วยจุด full stop แบบถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แสดงว่าผู้พูดกำลังระมัดระวังตัว คุยเป็นทางการ และอาจถูกตีความจากผู้รับสารว่าไม่จริงใจ (ผลวิจัยนี้ทำการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 126 ราย)

ที่เป็นเช่นนี้ นักวิจัยบอกว่าเป็นเพราะผู้ส่งข้อความทุกวันนี้ ไม่ได้ยินอารมณ์ทางเสียง แต่ต้องการใช้ข้อความแทนเสียง ซึ่งควรมีการพิมพ์ผิดบ้าง พิม์เลียนแบบเสียงพูดบ้าง ย่อคำ แสลงบ้าง และที่สำคัญ ไม่ควรมีจุด ฟูลสต็อป full stop ที่แสดงถึงการจบประโยควรรคตอน มันดูไม่ใช่การพูดคุยตามธรรมชาติ คิดไปไกลถึงขนาดว่าเป็นอาการไม่จริงใจ

โชคดีเรื่องนี้ไม่เกิดกับภาษาไทย แต่ก็อาจมีอะไรคล้ายๆกัน

อ้างอิง https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2015/12/08/study-confirms-that-ending-your-texts-with-a-period-is-terrible/
เรียบเรียงโดย @MrVop