การแข่งขันด้านอวกาศไม่เคยจบสิ้น ประเทศหลักที่เคยไปอวกาศนั่นคือรัสเซียและสหรัฐฯ ถูกท้าทายโดยผู้ท้าชิงใหม่ๆจากประเทศในกลุ่มเอเชียหลายประเทศซึ่งทุกวันนี้มีทุนหนาและพัฒนาเทคโนโลยีตามมาไม่ไกลกันเท่าใด

เมื่อปี 2013 ประเทศจีนกลายเป็นชาติที่ 3 ของโลกที่ส่งยานไปลงดวงจันทร์ และอินเดียซึ่งมีศักยภาพพอในการส่งยานไปลงดวงจันทร์กลับมองข้ามช็อต โดยส่งยานชื่อมังคลยานข้ามดวงจันทร์เลยไปไกลถึงดาวอังคาร เมื่อเป็นเช่นนี้ แผนการลงแตะดวงจันทร์ขององค์การอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency)  ก็จะทำให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นชาติที่ 4 ของโลกไปทันที

ภายใน 3 ปีข้างหน้าหรือในปี 2018 องค์การอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ภายใต้โครงการ Lunar Exploration Program (月探査計画) มีแผนจะปล่อยยานสำรวจพื้นผิวขนาดเล็กไร้มนุษย์ภายใต้ชื่อ Smart Lander for Investigating Moon หรือชื่อว่า SLIM ไปแตะพื้นดวงจันทร์ โดยใช้จรวด Eplison ซึ่งเป็นจรวด 4 ท่อน ขนาดเล็กใช้ต้นทุนน้อยยิงขึ้นสู่อวกาศ แหล่งข่าวภายในเปิดเผยถึงวงเงินในการสำรวจดวงจันทร์ครั้งนี้อยู่ที่ 8-12 พันล้านเหรียญ โดยภารกิจหลักๆของยาน SLIM คือเก็บข้อมูลประกอบการค้นคว้าการลงจอดแบบ Soft Landing ในระดับความแม่นยำสูงเพื่อนำข้อมูลนี้มาใช้ในการสร้างระบบลงจอดบนดาวอังคารในอนาคตในภารกิจที่จะนำมนุษย์ไปด้วย

JAXA คือส่งยานไปโคจรรอบดวงจันทร์โดยไม่ลงจอดมาแล้วตั้งแต่ปี 2007 และ SLIM ในปี 2018 คือก้าวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นในการขึ้นมายื้นแถวหน้าของโลกเคียงข้างมหาอำนาจอื่น

อ้างอิง http://rt.com/news/251305-japan-moon-mission-future/