ทีมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นกำลังจะลงมือทดสอบต้นแบบ “ลิฟต์อวกาศ” (Space Elevator) ตัวแรกของโลก แต่เป็นลิฟต์ขนาดย่อส่วนเหลือเพียงแค่กล้องลิฟต์ขนาดจิ๋ว 6 x 3 x 10 เซ็นติเมตร ทดลองเคลื่อนที่ขึ้นลงตามสายเคเบิลเหล็กกล้าที่ขึงไว้ระหว่างดาวเทียมจิ๋วสองดวงในระยะห่าง 10 เมตร ณ วงโคจรรอบโลก โดยมีกำหนดการออกจากโลกในวันที่ 11 ก.ย. ด้วยจรวด H-2B จากฐานปล่อยในศูนย์อวกาศทาเนะงะชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น การเคลื่อนที่ของ”ลิฟต์อวกาศ”  จะผ่านการจับตามองด้วยกล้องถ่ายวิดีโอที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมจิ๋วทั้งสองดวงนั้น หากประสบผลสำเร็จ ก็จะมีการริเริ่มออกแบบ”ลิฟต์อวกาศ”ขนาดใช้งานได้จริงต่อไปในอนาคต โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิซึโอกะ และบริษัทโอบะยะชิของญี่ปุ่น  ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานลิฟต์อวกาศไว้ในมหาสมุทรแปซิฟิก และจะก่อสร้างปล่องลิฟต์สูงขึ้นไปจนถึงสถานีอวกาศปลายทางที่ความสูง 35,000 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก โดยตั้งเป้าให้เริ่มใช้งานได้จริงภายในปี 2050

ไอเดียการสร้าง  “ลิฟต์อวกาศ”  มีมานับร้อยปีแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1895 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย  Konstantin Tsiolkovsky หลังจากการนั่งเฝ้ามองหอไอเฟล หลังจากนั้นก็ผ่านการกล่าวถึงอีกครั้งในนวนิยายของนักเขียนไซไฟ อาเธอร์ ซี คาล์ก (Arthur C. Clarke) แต่ยังไม่อาจเป็ยจริงได้ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากติดปัญหาเรื่องวัสดุที่จะนำมาสร้างเพราะต้องทนต่อแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงหนีศูนย์กลางมหาศาล

ที่มา  phys.org