การศึกษาดีเอ็นเอของช้าง อาจนำเราไปสู่วิธีการป้องกันการก่อมะเร็ง หรือการรักษาโรคมะเร็งในมนุษย์

สัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โต มักมีอายุยืนยาวและมีจำนวนเซลในร่างกายมากว่าสัตว์ขนาดเล็ก เมื่อเวลาผ่านไปนานๆการแบ่งตัวของเซลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  โอกาสที่เซลล์จะเกิดความผิดปกติจึงมีมากกว่าสัตว์ขนาดเล็ก นั่นคือที่มาของโรคมะเร็ง แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาโรคมะเร็งในช้างซึ่งเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุุด ในโลก กลับพบว่าพวกมันมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งน้อยกว่ามนุษย์มาก

อัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งของช้างมีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น เมื่อเทียบกับร้อยละ 11 ถึง 25 ในมนุษย์ถือว่าน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะขนาดร่างกายใหญ่กว่ามาก

เมื่อนักวิจัยศึกษาลึกลงไปก็พบความลับในการต่อต้านมะเร็งของช้าง นั่นคือพวกมันมียีนต่อต้านมะเร็งชื่อ p53 จำนวนมากถึง 20 ยีน ในขณะที่มนุษย์มียีนต่อต้านมะเร็ง p53 บนโครโมโซมที่ 17 เพียงแค่ยีนเดียวเท่านั้น

ขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามศึกษาว่าจะใช้ประโยชน์จากยีน p53 ในช้างให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านใดได้บ้าง

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Journal of American Medical Association

อ้างอิง https://www.newscientist.com/article/dn28306-elephants-almost-never-get-cancer-thanks-to-multiple-gene-copies
เรียบเรียงโดย @MrVop