ดัชนีทุกตัวบ่งชี้ว่าปีนี้ (2015) เป็นปีที่ปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดมากที่สุดเท่าที่เคยมีข้อมูลบันทึกมา

ระดับความอุ่นของน้ำทะเลในโซนนีโน 3 และนีโน 4 (กลางมหาสมุรแปซิฟิค) ที่เป็นตัวชี้ของดัชนี C และความอุ่นของน้ำทะเลในโซนนีโน 1 และนีโน 2 ที่เป็นตัวชี้ของดัชนี E มีผลออกมาเกินค่าปกติทัั้ง 2 โซน โดยเฉพาะโซนนีโน 3 -4 นั้นในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ อาจพุ่งสูงเกิน  +2.0oC ซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนับแต่มีการติดตามเรื่องนี้มาโดยนักวิทยาศาสตร์ในยุคหลัง

TSR-E-20150830-1000

ภาพจาก TSR แสดงตำแหน่งและเส้นทางพายุเฮอริดเคน 3 ลูกในวันที่ 30 สิงหาคม 58

ผลจากความผิดปกติรุนแรงนี้นอกจากสร้างสภาพแล้งอย่างรุนแรงในหลายประเทศยังส่งผลให้มีฝนตกหนักผิดตกในหลายโซน มีพายุเฮอริเคนก่อตัวในโซนกลางและโซนตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิคในจำนวนมากผิดปกติอย่างไม่เคยมีมา ดังเช่นพายุเฮอริเคนทั้ง 3 ลูกทางตะวันออกของแปซิฟิคคือพายุเฮอริเคนจิเมนา พายุเฮอริเคนอินาชิโอและ พายุเฮอริเคนกิโล ที่สามารถทวีกำลังขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ 4 ทั้งหมดพร้อมกันทั้ง 3 ลูก โชคยังดีที่ทิศทางของพายุทั้ง 3 ไม่หันเข้าหาฝั่งของประเทศใด ความผิดปกตินี้ยังลามไปถึงสภาพอากาศในแอตแลนติค และจำนวนพายุแถบฟิลิปินส์ที่ลดลงด้วย

จากข้อมูลของ NOAA นั้นมีโอกาสมากกว่า 90% ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะเกิดยาวไปจนถึงต้นปี 2016 และโอกาสมากกว่า 85% ที่อาจลากยาวต่อไปถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

 

 

อ้างอิง https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/august-2015-el-ni%C3%B1o-update-supercalifragilisticexpealidocious
เรียบเรียงโดย @MrVop