27 กันยายนนี้ เป็นวันไหว้พระจันทร์ ประเพณีที่สืบทอดของชาวจีน (ใช้คำว่าไหว้พระจันทร์ ไม่ใช่ไหว้ดวงจันทร์ เพราะพิธีนี้จัดเพื่อไหว้บุคคลในจินตนาการ) และที่สำคัญปีนี้ ดวงจันทร์ดวงโตมากกว่าปกติ เพราะเป็นช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลก หรือซุปเปอร์มูน

 

หลังจากนั้นไปอีก 1 วันคือในวันที่ 28 กันยายน จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงที่ฝั่งอเมริกา บ้านเราไม่ได้เห็น เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงกลางวัน จันทรุปราคาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้ายที่เกิดแบบเต็มดวง 4 ครั้งติดๆกัน 4 ปี และครั้งนี้ก็จะเกิดเป็นสีแดงตามที่ชอบเรียกกันว่า จันทร์สีเลือด หรือ Blood moon

bm

การเกิดสีแดงในช่วงจันทรุปราคาเต็มดวงนั้น มีเหตุผลมาจากแสงสีแดง เป็นสีที่หักเหได้ง่ายที่สุดในแสงสีรุ้งทั้งหมดเพราะมีคลื่นยาว ส่วนแสงสีม่วงตะตรงกันข้ามคือมีการหักเหได้น้อยสุดเพราะเป็นคลื่นสั้น

ขณะเกิดจันทรุปราคา แสงอาทิตย์จากอีกฟากจะถูกบรรยากาศโลกที่กำลังบังดวงจันทร์หักเหและแยกแสงให้กระเจิงออกเป็นสีต่างๆ มีเฉพาะสีแดงที่สามารถทำมุมไปส่องดวงจันทร์ในเงามืดได้ ดวงจันทร์ที่กำลังถูกเงาโลกบังเต็มดวง จึงเกิดเป็นสีแดงให้ผู้คนในโลกด้านกลางคืนช่วงนั้นได้จินตนาการไปเรื่อยเปื่อยถึงเลือดและลางร้ายต่างๆว่ากันไปตามมโนของตน ซึ่งว่ากันง่ายๆมันก็เรื่องของรุ้งไม่ใช่เลือด

ประมานนั้น…