การศึกษาล่าสุด ลงตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geoscience ฉบับ 12 กันยายน 59 ที่ผ่านมา พบความสัมพันธ์กันระหว่างแรงน้ำขึ้นน้ำลง (แรงไทดัล) จากดวงจันทร์ซึ่งเกิดขึ้นเดือนละ 2 ครั้งนั่นคือช่วงขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ กับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่

Satoshi Ide นักแผ่นดินไหววิทยา จากมหาวิทยาลัยโตเกียวและทีมงานได้ตรวจสอบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จาก 3 แหล่งคือญี่ปุ่น แคลิฟอร์เนีย และตำแหน่งอื่นที่เหลือทั่วโลก ในช่วง 15 วันก่อนที่จะเกิดการสั่นไหวขึ้นโดยทำเป็นค่าเปรียบเทียบกับแรงไทดัลจากดวงจันทร์  พบว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เช่นที่ชิลีและแผ่นดินไหวโตโฮกุนั้นเกิดใกล้ช่วงที่แรงไทดัลจะขึ้นถึงจุดสูงสุด นั่นคือช่วงใกล้วันขึ้น 15 ค่ำและวันแรม 15 ค่ำ ซึ่งเป็นขณะที่ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และโลกเรียงตัวกัน และจะมีผลมากกับแผ่นดินไหวในแนวมุดตัวหรือ Subduction zone

ทีมงานอ้างว่าได้สังเกตแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมากกว่า 10,000 ครั้งในช่วงใกล้จันทร์เต็มดวงหรือช่วงจันทร์ดับ จะมีแนวโน้มกลายเป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่ได่ถึงแมกนิจูด 8 หรือใหญา่กว่านั้น.

อ้างอิง http://www.nature.com/news/moon-s-pull-can-trigger-big-earthquakes-1.20551

เรียบเรียงโดย @MrVop

หมายเหตุผู้แปล

เมื่อค้นดูไม่พบความสัมพันธ์แน่ชัดระหว่างตำแน่งดวงจันทร์กับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่

  • แผ่นดินไหว 9.5 ชิลี 23 พ.ค.2503 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 6 [ใกล้เคียง]
  • แผ่นดินไหวสึนามิ 9.1 Mw สุมาตรา 26 ธันวาคม 2547 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 1 [ตรง]
  • แผ่นดินไหวสึนามิ 9.0 Mw โตโฮกุ เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำเดือน 4 [ไม่ตรง]
  • แผ่นดินไหว 8.8 ชิลี  27 กุมภาพันธ์ 2553 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 [ตรง]
  • แผ่นดินไหว 8.6 สุมาตรา 11 เมษายน 2555 ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 5 [ไม่ตรง]
  • แผ่นดินไหว 8.6 Mw สุมาตรา 28 มีนาคม 2548 ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 4 [ไม่ตรง]
  • แผ่นดินไหว 7.7 เนปาล 25 เมษายน 2558 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 [ไม่ตรง]