ดาวหาง 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak เข้าใกล้โลก

กล้องดูดาวในเมืองไทยเตรียมตัวดูดาวหาง Comet 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak  ที่จะเข้าใกล้โลกที่ระยะ 0.14AU (ห่างจากดวงอาทิตย์ที่ระยะ 1.05AU) ในความสว่างแมกนิจูด 7.6 มองเห็นจากจังหวัดต่างๆทางตอนบนของไทยด้วยกล้องดูดาว (กล้องสองตาดีๆก็เห็น)

ณ กรุงเทพ จะเริ่มส่องกล้องเห็นตั้งแต่คืนนี้เวลา  22:10 ทีความสูง 24° จากขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวหางจะขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ 41° เวลา 02:22 ณ ขอบฟ้าด้านทิศเหนือ และตกลับขอบฟ้าด้านตะวันตกเฉียงเหนือพรุ่งนี้เช้าเวลา 05:18 (เลือนหายไปที่ความสูง 32° เพราะแสงอาทิตย์)

41P

ดาวหางดวงนี้เป็นดาวหางในกลุ่มที่โคจรเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์และดาวพฤหัส มีวงโคจรครบ 1 รอบทุก 5.4 ปี ส่วนหัวของดาวหางมีขนาดราว 1.4 กิโลเมตร ค้นพบครั้งแรกโดย  Horace Parnell Tuttle เมื่อ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2431 (สมัย ร.5) ประกาศการค้นพบซ้ำในรอบการวนกลับมาอีก 2 ครั้งโดย Michel Giacobini  ใน พ.ศ.2450 (สมัย ร.5)  และ Ľubor Kresák ใน พ.ศ.2494 (สมัย ร.9) เพราะเนื่องจากคิดว่าเป็นดวงใหม่ แต่หลังจากที่ยืนยันว่าเป็นดวงเดียวกันจึงให้ตั้งชื่อเป็นชื่อผู้ค้นพบรวม 3 ท่าน ดาวหางดวงนี้จึงมีชื่อยาวเหยียดตามที่เห็น

เรียบเรียงโดย @MrVop