หลังจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 ที่กรุงปารีสฝรั่งเศส  ทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบอันรุนแรงจะภาวะโลกร้อน ถ้าหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปจะยิ่งแย่ใหญ่ ดังนั้นการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้แทนเชื้อเพลิงแบบถ่านหินและน้ำมันจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะช่วยบรรเทาการขยายตัวของภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งคอสตา ริก้าเป็นหนึ่งในประเทศที่นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้เป็นพลังงานหลักของประเทศ

รัฐบาลของคอสตาริก้า ได้ทำการมุ่งเป้าไปที่การเป็นประเทศที่ไม่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2021 และนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ได้ถึง 100% รวมทั้งการเลิกใช้น้ำมันในระบบการขนส่ง โดยการเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ไม่สร้างมลพิษให้กับอากาศ และยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นกับสภาพอากาศ และทำการหาแหล่งพลังงานอื่นมาใช้แทนถ่านหินและน้ำมัน

กว่า 3 ใน 4 ของคอสตาริก้า สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากน้ำ เนื่องจากมีแหล่งน้ำมากมายไม่ว่าจากแม่น้ำ หรือแม้แต่ฝนหนักในเขตร้อนก็สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 4 ได้พลังงานไฟฟ้าจาก ความร้อนใต้พิภพ พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์

ผลสืบเนื่องจากการใช้พลังงานหมุนเวียนนี้ ช่วยให้ความเป็นอยู่ของชาวเมืองดีขึ้น เนื่องจากค่าไฟถูกลงถึง 12% ในปี 2015 และคาดว่าจะปรับราคาลดลงอีกในปีถัดๆไป โดยในระยะเวลา 10 ปีจากนี้ คอสตา ริก้าจะทำการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานใต้พิภพเพิ่มอีก 3 โรงโดยคาดว่าจะสามารถครอบคลุมพลังงานของทั้งประเทศได้ถึง 20% ภายในปี 2035

จากการที่เป็นประเทศต้นแบบในการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ทำให้คอสตาริก้าถูกจับตามองเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ได้อย่างสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เริ่มนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ อย่างสหรัฐอเมริกา ที่สามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้เพียง 13% แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทำการเปรียบเทียบได้เนื่องจากคอสตาริก้าเป็นประเทศในกลุ่มรายได้น้อยที่มีจำนวนประชากรเพียง 4.8 ล้านคน (สำรวจปี 2013) เท่านั้น ก็ย่อมมีความต้องการใช้พลังงานที่น้อยกว่า

อ้างอิง http://www.digitaltrends.com/cool-tech/costa-rica-went-99-percent-renewable-energy-in-2015/
http://phys.org/news/2015-12-costa-rica-renewable-energy.html
http://inhabitat.com/costa-rica-achieved-99-percent-renewable-energy-use-in-2015/
เรียบเรียงโดย @MrVop