สภาพบรรยากาศโลกจากการพยาการณ์ของสถาบัน IRI ( international research institute for climate and society) และศูนย์ CPC (The Climate Prediction Center) นั้นคาดว่าในครึ่งปีแรกของปี 2018 นี้จะยังมีสภาพลานีญาต่อเนื่องมาจากครึ่งปีหลังของ 2017 จึงทำให้ยังคงมีฝนชุก ยังมีโอกาสที่พายุในแอ่งฟิลิปปินส์เกิดขึ้นได้ง่าย โดยพายุดีเปรสชันลูกแรกของปีก็เกิดขึ้นในวันที่ 1 มกราคม เลยทีเดียว

แต่สภาพลานีญานี้ (สีน้ำเงินในกราฟ) จะลดลงเรื่อยๆจนหมดไปในเดือนมีนาคมและเริ่มเข้าสู่สภาพฝนฟ้าปกติหรือ Neutral (สีเทาในกราฟ)  ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ซึ่งเมื่อพฤษภ่าคมก็จะเข้าฤดูฝน ทำให้ภาพโดยรวมของปี 2018 นี้จะมีความแล้งน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะน้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่สะสมไว้จากฝนที่ตกชุกช่วงปลายปี 2017 หากบริหารจัดการดีๆ ก็น่าจะผ่านหน้าแล้งไปได้ง่ายกว่าสองสามปีที่แล้วมากที่แล้งจนถนนข้างคลองทรุดตัวเพราะตลิ่งพัง

ตัวแปรที่จะเข้ามาแทรกแซงสภาพอากาศในไทยคือ  Indian Ocean Dipole (IOD) ซึ่งก็คือเอลนีโยลานีญาในฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 มหาสมุทร

เรียบเรียงโดย @MrVop