เป็นครั้งแรกที่มีการสร้างโพลีเมอร์พิเศษซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้เองเมื่อได้รับแสงสว่าง

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Eindhoven University of Technology ร่วมกับ Kent State University ได้พัฒนาโพลีเมอร์ชนิดพิเศษที่จะหดตัวเมื่อถูกส่องด้วยแสงอัลตราไวโอเลต เมื่อนำโพลีเมอร์นี้ใส่ไว้ในกล่องใสเล็กๆโดยยึดปลายด้านหนึ่งไว้ การหดและขยายกลับสภาพเดิมเป็นจังหวะของโพลีเมอร์นี้จะทำให้กล่องใสนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้า นี่คือครั้งแรกของโลกที่มีกลไกเปลี่ยนจากแสงไปเป็นการเดินทางโดยตรง

ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโพลีเมอร์ในกล่องทดสอบนี้ค่อนข้างต่ำมาก คือตกราว 5 มิลิเมตรต่อวินาทีเท่านั้น ซึ่งตอนนี้ทีมงานก็ยังทดสอบและชมดูการเคลื่อนที่ของมันเพื่อความสนุกเท่านั้น ในแง่ของการใช้ประโยชน์ Dirk Jan Mulder  หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่าอาจนำไปเป็นส่วนประกอบของแผงโซลาร์เซลที่ติดตั้งไว้ตามทะเลทรายแล้วมักจะเกิดปัญหาจากความสกปรกของฝุ่นที่พ้ดมากับพายุทราย แต่การที่ใช้โพลีเมอร์ชนิดพิเศษไปติดตั้งไว้ใต้แผงมันจะทำตัวยึดหดไปมาเมื่อแสงอาทิตย์เพ้นจากการบังของฝุ่นทราย การยึดหดตัวจะทำให้เศษฝุ่นที่กองอยู่บนแผ่น PV ร่วงลงไป เป็นการทำความสะอาดแผงโซลาเซลโดยไม่ต้องใช้มนุษย์

ผลงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ลงในวารสาร  journal Nature.

https://www.youtube.com/watch?v=WmvwGSMXv9c

อ้างอิง เครดิตภาพ https://phys.org/news/2017-06-world-polymer-illuminated.html

เรียบเรียงโดย @MrVop