CEGKuy7VIAARhFN

Samantha Cristoforetti, the first Italian woman in orbit, after brewing the first espresso in space. Credit NASA, via Associated Press

ภาพประวัติศาสตร์เมื่อ ซามานตา คริสโตโฟเรตตี นักบินอวกาศหญิงหญิงคนแรกของอิตาลีกับประสบการณ์ “ซด” กาแฟเอสเพรสโซสดๆ จากถ้วยที่ออกแบบให้ใช้งานในที่ไร้แรงโน้มถ่วงหรือ ซีโรจี Zero-G ได้

ชาวอิตาลีเป็นชนชาติที่ขาดกาแฟไม่ได้เหมือนชาวเกาหลีที่ต้องกินกิมจิทุกวัน และการที่มีนักบินอวกาศหญิงชาวอิตาลีบนสถานีอวกาศนานาชาติ กลายเป็นเรื่องที่ชวนให้นักประดิษฐ์ทั้งหลายมีโจทย์ต้องแก้ และหลังจากธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นาซาก็เริ่มมีเครื่องชงกาแฟชื่อ ISSpresso  ใช้ในอวกาศ แต่กระนั้นก็ยังตอบโจทย์ไม่หมด ในเมื่อนักบินอวกาศทั้งหลายยังต้องกินกาแฟแบบใช้หลอดดูดออกมาจากถุง ซึ่งมันไม่ใช่การกินกาแฟร้อนที่ถูกต้องเลย มันต้องซด

space-espresso-cup-2

 

และแล้วปัญหานี้ก็หมดไป เมื่อมีการประดิษฐ์ถ้วยกาแฟอวกาศขึ้นมาโดยกลุ่มของ Mark Weislogel ถ้วยจำนวน 6 ใบถูกส่งขึ้นไปในเที่ยวบินสัมภาระ SpaceX เที่ยวล่าสุดและวินาทีประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ที่ผ่านมาก็มาถึง ซามานตา ซดกาแฟจากถ้วยพิเศษใบนี้แล้วทวิตรูปลงมาให้ชาวโลกอิจฉาพร้อมคำบรรยายว่า “Coffee: the finest organic suspension ever devised.”  กาแฟ เครื่องดื่มหย่อนใจที่ดีที่สุดที่ค้นพบกันมา (ช่วยผมแปลคำนี้หน่อย)